ต่อจาก รวมคำกลอนหลวงปู่เปลื้อง ปัญญวันโต #1
รวมคำกลอนหลวงปู่เปลื้อง ปัญญวันโต ตอนที่ 2
               คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่ไหน
     มนุษย์                       รู้วิชา                  มีค่ายิ่ง                   

     รู้ของจริง                   ก็ยิ่งเลิศ               ประเสริฐใหญ่
     คุณค่าของมนุษย์        ศักดิ์สิทธิ์              ที่จิตใจ                  

     รู้สิ่งใด                      ยังไม่สู้                 รู้รสธรรม
     รสพระธรรม               ชนะรส                  หมดทั้งโลก          

     ผู้มีโชค                     ย่อมมีผู้                อุปถัมป์
     เป็นพระ                    ปฏิคาหก               ที่ไม่ตกต่ำ 
     จิตเป็นธรรม              ท่านผู้รู้                  เขาบูชา
                                   (จากหนังสือรวมคำกลอนธรรมะหลวงปู่เปลื้องฯ)