ขอขอบคุณพี่บอยที่นำเรื่องดีๆของผมมาเล่าให้ทุกคนฟังครับ