GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

วัฒนธรรมดนตรี อำภอบางปะกง

วัฒนธรรมดนตรี
ในเขตพื้นที่อำเภอบางปะกงนั้น  มีวงดนตรีไทยอยู่มาก  บางวงนั้นมีมาตั้งแต่สมัยอดีต  โดยการสืบทอดต่อกันมา  ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่สืบทอดมาก็เห็นจะเป็นลูก - หลานของวงที่สัมผัสดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็ก  ซึ่งหาได้น้อยที่จะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ห่างไกลจากวงการดนตรีไทย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ดนตรี
หมายเลขบันทึก: 52320
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)