GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บริษัทจำกัด

กฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทจำกัด

บริษัทจำกัด (Limited Company) คือ

องค์การธุรกิจ   ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่าๆ กัน

ผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงิน ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือสำหรับประเทศไทย บริษัทจำกัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. บริษัทเอกชนจำกัด ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  2. บริษัทมหาชนจำกัด ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2521
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): บริษัทจำกัด
หมายเลขบันทึก: 52316
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

  • ว่าไงละทีนี้นะคนน่ารัก

คิดถึงจังพี่บอยทำไรอยู่ค่ะ