การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 20 - 22 กันยายน 2549 ที่จังหวัดเชียงราย  บรรยากาศสบายๆ มีสมาธิและทำให้ได้ข้อมูลค่อนข้างดีมาก มีผู้บริหารเข้าเกือบทุกคณะ แต่ละท่านได้ให้ความสนใจและสอบถามวิทยากร จนเวลาไม่พอ คณะเลขาการทำงาน (กองแผนงาน) ต้องคอยกำกับเวลาอยู่เสมอ