วันที่มาเก้อ

  Contact

วันนี้เพื่อนนัดไปร้องเพลงที่ใต้ตึกฟิสิกส์ตั้งแต่ 09.00น. เพื่อร้องในคาบวิชาภาษาอังกฤษ แต่เมื่อถึงเวลาอาจารย์ก็ไม่มาเลยกินแห้วเลยไม่ได้โชว์พลังเสียง

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In TATO_LISA

Post ID: 52326, Created: , Updated, 2012-02-11 16:00:16+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #วันที่มาเก้อ

Recent Posts 

Comments (0)