การฝึกฝืนเพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นเรื่องยากจริงๆ