ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหลักทึ่จำเป็นสำหรับมนุษย์ ทุกวันนี้บ้านที่ดี และน่าอยู่ ควรเป็นไปตามความต้องการของเจ้าของบ้านเป็นสิ่งสำคัญ โดยคำนึงถึงสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้คือกำลังทรัพย์ แล้วรองไปก็อาจจะเป็นจำนวนคนที่จะอยู่อาศัย ทำเลที่ตั้ง แบบหรือลักษณะของบ้านที่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสะบายใจ ร่มรื่น อบอุ่น อื่นๆ อีกมากมายที่จะรู้สึก......