การวางแผนกลยุททธ์ระบบสารสนเทศของห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  ติดต่อ

  แผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ  

มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการงานของห้องสมุดคณะผลิตกรรรกมาเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการทำงานและการสัมภาษณ์ตจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะฯ แล้วนำมาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ ตามขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ
  2. การวิเคราะห์ความต้องการทางด้านสารสนเทศ
  3. การจัดสรรทรัพยากร
  4. การวางแผนโครงการ

เพื่อวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ในการบริหารจัดการของห้องสมุดคณะฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM_APLib

หมายเลขบันทึก: 52292, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-06 09:04:12+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ap_km

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

สวัสดีครับ กองห้องสมุด อยากหาหนังสืออ่านสักเล่มนึงเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า ^_^