"คนอารมณ์เสียเหงือกอักเสบมากกว่า 72 %"

ผลวิจัยชี้ชัดว่า คนใจเย็นมีแนวโน้มจะมีสุขภาพเหงือกดีกว่าคนใจร้อน ส่วนคนที่ชอบทะเลาะ พูดจาไม่ดี และอารมณ์เสียบ่อย มีโอกาสป่วยเป็นโรคเหงือกอักเสบมากกว่าคนอารมณ์ดีถึง 72%

โรคเหงือกอักเสบ เป็นสาเหตุของฟันหักในวัยผู้ใหญ่และมีความเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจอีกด้วย

ทันตแพทย์อันวาร์ ที.เมอร์ชานต์ ให้ความเห็นว่า “ความโกรธและการขาดกำลังใจจากคนรอบข้าง ล้วนก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งมีผลให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง แม้โรคเหงือกอักเสบจะเกิดจากการติดเชื้อเพียงเล็กน้อย แต่ภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอก็ทำให้อาการของโรคทรุดหนักได้”