ตั้งแต่เด็ก ๆ ผู้ใหญ่จะสอนเราให้ประหยัดอดออมเพื่อเก็บเงินไว้ซื้อของที่เราต้องการ และพอโตเป็นผู้ใหญ่จุดประสงค์ของการออมเงินก็จะเปลี่ยนไป บางคนยังต้องออมเงินเพื่อซื้อความมั่นคงของตนเอง บางคนออมเงินเพื่ออนาคตของครอบครัว หรือบางคนออมเงินเชื่อใช้ในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง

     การออมเงินมีหลายวิธี บางคนจะทยอยออมเก็บไว้ในธนาคาร บายคนเก็บเงินก้อนใหญ่ไว้กินดอกเบี้ย บางคนทำประกันชีวิตไว้เพื่อต้องการเงินก้อนเมื่อครบอายุสัญยาก็จะได้เงินก้อนพร้อมดอกเบี้ย

     ดังนั้นการออมเป็นสิ่งที่ดีและมีความจำเป็นต่อทุกคนแต่เราควรเลือกวิธีการออมที่เหมาะสมกับเรา