ความเครียด  

ความเครียดคือ    การหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่ง  หรือหลายส่วนของร่างกาย   ซึ่งทุกคนจำเป็นต้องมีอยู่เสมอในการดำรงชีวิต   เช่น    การทรงตัว    เคลื่อนไหวทั่วๆไป   มีการศึกษาพบว่าทุกครั้งที่เราคิดหรือมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้น     จะต้องมีการหดตัว เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแห่งใดแห่งหนึ่ง ในร่างกายเกิดขึ้นควบคู่เสมอ ความเครียด มีทั้งประโยชน์และโทษ แต่ความเครียดที่เป็นโทษนั้น เป็นความเครียดชนิดที่เกินความจำเป็น แทนที่จะเป็นประโยชน์กลับกลายเป็นอุปสรรคและอันตรายต่อชีวิต เมื่อคนเราอยู่ในภาวะตึงเครียด ร่างกายก็จะเกิดความเตรียมพร้อมที่จะ สู้ หรือ หนี

 สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่  

http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/psych.html