ความเครียด

  Contact

  เครียดไปทำไม ให้สุขภาพกาย สุขภาพใจ ของตนเองเสีย แถมยังจะทำให้คนรอบ ๆ ข้าง พร้อมเป็นไปกับเราด้วย ขอให้คิดกันว่า ปัญหามีเอาไว้แก้ไข ไม่ใช่มีเอาไว้เป็นทุกข์  

ความเครียด  

ความเครียดคือ    การหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่ง  หรือหลายส่วนของร่างกาย   ซึ่งทุกคนจำเป็นต้องมีอยู่เสมอในการดำรงชีวิต   เช่น    การทรงตัว    เคลื่อนไหวทั่วๆไป   มีการศึกษาพบว่าทุกครั้งที่เราคิดหรือมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้น     จะต้องมีการหดตัว เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแห่งใดแห่งหนึ่ง ในร่างกายเกิดขึ้นควบคู่เสมอ ความเครียด มีทั้งประโยชน์และโทษ แต่ความเครียดที่เป็นโทษนั้น เป็นความเครียดชนิดที่เกินความจำเป็น แทนที่จะเป็นประโยชน์กลับกลายเป็นอุปสรรคและอันตรายต่อชีวิต เมื่อคนเราอยู่ในภาวะตึงเครียด ร่างกายก็จะเกิดความเตรียมพร้อมที่จะ สู้ หรือ หนี

 สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่  

http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/psych.html

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สุขภาพกาย สุขภาพใจ

Post ID: 52283, Created: , Updated, 2012-02-11 16:00:08+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ความเครียด

Recent Posts 

Comments (0)