การจัดการศึกษาในโครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม

  Contact

  การศึกษาพิเศษ  

  
  ในปีการศึกษา  2549  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  มีโรงเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม  จำนวน 86  โรง  มีนักเรียนจำนวน  943  คน  แบ่งเป็น
  1  นักเรียนห้องเรียนคู่ขนาน  (ออทิสติก)
   จำนวน  6  คน
  2  นักเรียนในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม  8  โรงเรียน จำนวน
  3  นักเรียนในโรงเรียนเรียนร่วม       จำนวน  78  คน

  การนิเทศจัดการเรียนร่วม
  1.  นิเทศห้องเรียนคู่ขนานและโรงเรียนจัดการเรียนร่วมครบทุกโรง
  2.  นิเทศในโรงเรียนเรียนร่วมโดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่ละโรงเรียน (ฝังตัว)
          ครบทุกโรง
    
  การพัฒนาบุคลากร
  1.  อบรมทางไกรการจัดทำแผน  IEP
  2.  อบรมทางไกลครูผู้สอนเด็กพิเศษเรียนร่วม

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ความรู้จากการปฏิบัติงานการศึกษาพิเศษ ศน. สพท.สุราษฎณ์ธานี เขต 1

Post ID: 52277, Created: , Updated, 2012-06-21 22:29:49+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #การจัดการศึกษาในโครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม

Recent Posts 

Comments (1)

IP: xxx.142.50.250
Written At 

เขียนชื่อ "สุราษฎร์ธานี" ผิดตัวเบ้อเริ่ม อายเขาหรือเปล่า ศน นี่สิการศึกษาจึงเพี้ยนก่อนขึ้นโชว์เขา ตรวจสอบด้วยอายประชาเขตอื่นเขา