ชุดความรู้

เรื่อง การจัดส่งข้อมูลราชาวดีทาง FTP
เอกสารแนบ 6 ชุดความรู้ เรื่อง   การจัดส่งข้อมูลราชาวดีทาง   FTP 1.  ถาม    ข้อมูลในระบบราชาวดี  เฉพาะข้อมูลที่ดำเนินการได้และจัดแล้ว ( Code 0 - 6 ที่ไม่มีปัญหา ) ตอบ   ในฐานราชาวดีปัจจุบันมี ( Code 0  , 5 และ 6 )               1.1  Code 0  ที่นำมาทำงานได้                              ออกรายงาน s 4 21  ไม่กำหนด  Code                              เข้าโปรแกรม   Excel ตัด s 1 10 , 12 , 20                                                                          S2 11               1.2  Code 6 ที่นำมาทำงานได้                              ออกรายงาน   Code 6  ทั้งหมด                              เข้าโปรแกรม   Excel         ตัด -  s 1 64  , 65 , 66 , 67                                                 -   s 3 70 , 71                                                                                   -  N ( ซื้อขาย + มีปัญหา)               นำไฟล์   DBF. 1.1+1.2   แล้วออกรายงานโดยแยกเป็นตำบลในโปรแกรม Yearbook หมายเหตุ  ปัจจุบันในราชาวดีมี 3 Code คือ 0, 5 , 6 ส่วนเวลาที่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดที่ดินให้ออกรายงาน P11  ตัด   s4 22 , s4 23   แล้วตัด s1 10 , 12 , 20  s2 11 และตัด N 2. ถาม ข้อมูลในระบบราชาวดี  ทั้งหมด (ก้อนใหญ่ทั้งก้อน) ตอบ   ส่ง P11 ทั้งหมด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรความเห็น (0)