ชุดความรู้

เรื่อง ขั้นตอนการส่งงานและบันทึกข้อมูลจัดที่ดิน
เอกสารแนบ 5 ชุดความรู้   เรื่อง   ขั้นตอนการส่งงานและบันทึกข้อมูลจัดที่ดิน 1.  ช่างสำรวจรังวัด2.  ส่งผลงาน ซอง 4-063.  ตรวจสอบ4.  บันทึกข้อมูลพร้อมติดแถบสี Code / subcode 5.  ส่งมอบงานเพื่อสอบสวนสิทธิ6.  สอบสวนสิทธิ7.  บันทึกผลสอบที่หน้าซอง ผ่าน / มีปัญหา8.  ส่งซอง 4-06 ที่สอบแล้ว9.  ระบุ Code / subcode 10.  บันทึกข้อมูลพร้อมติดแถบสี11.เก็บเอกสารเข้าสารบบ12.  ส่งช่างแบ่งแปลง13.  ส่งนิติการเพื่อสอบสวนสิทธิเพิ่มเติม14.  จัดทำบัญชีคัดเลือก15.  คปอ. / คปจ. จัดทำ ส.ป.ก. 4-01

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรความเห็น (0)