ชุดความรู้

เรื่อง เทคนิคขั้นตอนการใช้โปรแกรม Yearbook เพื่อประมวลผลเป็นรายตำบล
เอกสารแนบ 7 ชุดความรู้   เรื่อง  เทคนิคขั้นตอนการใช้โปรแกรม Yearbook เพื่อประมวลผลเป็นรายตำบล                -  เปิดโปรแกรม Yearbook                -  คลิกขวาตรงตาราง               -  เลือกนำเข้าข้อมูล               -  เลือกไฟล์ที่ต้องการแตก Yearbook   แล้วคลิก นำเข้า รอจนนำเข้าเสร็จ               -  เปลี่ยนชื่อไฟล์ที่นำเข้าให้เป็นชื่อ public                -  จากนั้นเลือกหัวข้อ ฟอร์ม แล้วดับเบิ้ลคลิก ไฟล์ F_Main               -  เลือก ประมวลผลตารางเหมือน Web (ระดับตำบล)               -  จากนั้น เมื่อต้องการพิมพ์ออกกระจาย  เลือก Report Yearbook จากนั้นก็สั่งพิมพ์ได้เลย  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรความเห็น (0)