ชุดความรู้

เรื่อง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ส.ป.ก.ชุมพร
เอกสารแนบ 10 ชุดความรู้   เรื่อง  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ส.ป.ก.ชุมพร 1.  ชี้แจงและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่,ขึ้นทะเบียนที่สำนักงาน2.  ตรวจสอบกับผู้ปกครองท้องที่3.  ผ่าน , ไม่ผ่าน( กรณีไม่ผ่านรวบรวมไว้ที่กลุ่มการปฏิรูปที่ดิน )4.  กรณีผ่าน  ส่งข้อมูลตรวจสอบกับระบบคอมพิวเตอร์(ราชาวดี)5.  ผ่าน , ไม่ผ่าน6. กรณีไม่ผ่าน   ตรวจสอบกับซอง 4-067.  ผ่าน , ไม่ผ่าน ( กรณีไม่ผ่านรวบรวมไว้ที่กลุ่มการปฏิรูปที่ดิน )8.  จัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้น9.  ตรวจสอบแปลงคาบเกี่ยว / นอกเขต / พื้นที่ไม่เหมาะสมฯลฯ10.  ผ่าน , ไม่ผ่าน (กรณีไม่ผ่านรวบรวมไว้ที่กลุ่มการปฏิรูปที่ดิน)11.  กรณีผ่าน  จัดทำบัญชีรายชื่อให้ผู้ปกครองท้องที่ตรวจสอบขั้นสุดท้าย12.  ผ่าน , ไม่ผ่าน (กรณีไม่ผ่านรวบรวมไว้ที่กลุ่มการปฏิรูปที่ดิน)13.  กรณีผ่าน  ส่งบัญชีรายชื่อให้ ธ.ก.ส.และหมู่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรความเห็น (0)