ปีการศึกษา  2549  มหาวิทยาลัยจะมีการนำเอา  KM  เข้ามาใช้ในด้านของการประกันคุณภาพการศึกษา  มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง