ขอต้อนรับสู่ Blog งานบริการทางวิชาการของสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่   มีข้อคิดเห็นหรือสอบถามเรื่องต่างๆ สามารถสอบถามมาได้ครับ จะมีคำตอบให้

แนะนำเวปไซด์หลัก http://www.rae.mju.ac.th