เรื่องสำคัญวันนี้น้องๆ ทราบหรือไม่ว่าตัวเองเมื่อเข้ามาศึกษาแล้ว นอกจากเรื่องเรียนแล้ว  เราต้องจัดการตัวเองอย่างไรดี