เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผมได้รับเอกสารจากท่านอาจารย์จตุพร "กัลยาณมิตร" ที่มีสิ่งดี ๆ ให้กันเสมอมาครับ โดยเฉพาะ "จิตใจ" ความใจกว้างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็มและต่อยอดกันด้วยความจริงใจและเปิดรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันเสมอมาครับ

 

เอกสารในซองนี้เป็นเอกสารที่ทรงคุณค่ามาก ๆ ครับ ทั้งในส่วนของ หนังสือแนะนำ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม "3วัฒนธรรมชุมชน จีนยูนนาน ไทยใหญ่ มูเซอดำ" ซึ่งอาจารย์จตุพร เป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัย ทำงานชิ้นนี้ออกมาได้เยี่ยมมาก ๆ เลยครับ

เล่มที่สอง "การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน"

Learning to do

Doing to learn

Earning to Live

Living to serve....

ฉบับที่ 3 "โครงการจัดตั้ง องค์กรนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภาคเหนือ"

ซึ่งเอกสารฉบับที่ 3 นี้ พอผมอ่านก็หน้าแรกก็ประทับใจมาก ๆ ครับ ว่าผมได้เจอกับสิ่งที่ผมคิดและทำมานานแสนนานครับ  กับการทำให้กระบวนการวิจัย เป็นเครื่องมือให้ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าโครงการจะจบสิ้นไปแล้ว

โดยหน้าสุดท้ายของเอกสารเป็นใบสมัครสมาชิก "องค์กรนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น/ภาคเหนือ" ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันที่อยากเข้าร่วมและทำงานเพื่อชุมชนและท้องถิ่นอยู่เสมอมาครับ ซึ่งเหมือนกับฝันที่เป็นจริงครับ

สำหรับเอกสารอีกหนึ่งชิ้น ที่มาพร้อมกันแต่มาแบบ "ไปรษณีย์บัตร" ด้านหลังมีคำว่า "รอคอย"

เป็นคำที่โดนใจผมมาก ๆ ครับ เพราะตอนนี้ผมกำลัง

"รอคอย" ความจริง และความจริงแท้ ว่าความจริงแท้แห่งความยุติธรรมจะมีเกิดขึ้นกับชีวิตคนของเราจริงหรือไม่ครับ

คงไม่มีอะไรดีมากเท่ากับการรอครับ ณ ช่วงเวลาขณะนี้

ขอบพระคุณมิตรภาพดี ๆ ที่มีให้กันเสมอมาครับท่านอาจารย์จตุพร

รวมถึงมิตรภาพที่ดี ๆ กับสมาชิกทุก ๆ ท่านใน G2K ที่มีให้กันเสมอมา

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ