เดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีหลายบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของการตื่นเต้นของบรรดาข้าราชการกับขั้นเงินเดือนใหม่ที่กำลังจะมาถึงในเดือนตุลา และบรรยากาศหนึ่งที่ผมพึ่งจะสัมผัสได้อย่างชัดแจ้งในชีวิตการรับราชการคือ บรรยากาศของการรู้สึกสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักนับถือในการทำหน้าที่อย่างที่เรียกได้ว่าดีเลิศไป

           พ่อชาลี พิมพ์ชายน้อย ท่านเป็นพนักงานอัดสำเนา มีหน้าที่ในการถ่ายเอกสาร ,copy print ดูจากตำแหน่งอาจจะคิดว่าไม่ได้สำคัญอะไร แต่หาไม่ สิ่งที่ท่านทำมีผลต่อการพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัยอย่างมาก หลายๆครั้งที่ผมรีบทำเอกสารเพื่อประกอบการอบรมสัมมนาที่สำคัญๆ ก็ได้ท่านทำเอกสารให้ ซึ่งนอกจากท่านจะ copy print ให้แล้วท่านยังเรียงเอกสารและเย็บให้โดยทำอย่างเร่งรีบให้ทันเวลาที่ต้องใช้งาน โดยไม่เกี่ยงงอน ไม่ต้องบอก และท่านก็ไม่ได้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการช่วยเรียงแต่อย่างใด ท่านทำด้วยใจ หลายๆงานถ้าไม่ได้คนที่มีความรับผิดชอบแบบท่าน งานนั้นๆคงไม่สำเร็จเป็นแน่นอน

         ผมจึงมีความรู้สึกเสียดายคนอย่างพ่อชาลีเป็นอย่างมาก อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตการรับราชการ คนอื่นอาจจะดีนะครับแต่ผมไม่ได้คลุกคลีเลยอาจจะยังไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อน ผมจึงขอเชิดชูและขอแสดงความนับถือในการทำหน้าที่ของท่านอย่างที่เรียกว่าดีเลิศ และไม่รู้ว่าจะหาคนอย่างท่านได้อีกรึเปล่า......

         ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่าน มีชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุข สุขภาพแข็งแรงด้วยครับ