กฎมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลในทรรศนะของข้าเจ้า

last life
คำว่า"บุคคล"นั้นมีหลายมิติ
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลในทรรศนะของข้าพเจ้า คำว่า “บุคคล” นั้นมีความหมายได้หลายมิติ  ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของบุคคลที่เป็นปัจเจกชน หรืออาจหมายความถึงตัวรัฐก็ดป็นได้เช่นกัน ทั้งนี้แล้วแต่ความมุ่งหมายในเรื่องนั้นว่าต้องการให้กฎหมายมีผลต่อบุคคลประเภทใหน ทั้งนี้จึงเป็นกรณีที่แสดงให้เห็นว่าที่กฎหมายได้ให้นิยามของคำว่าบุคคลไว้หลากหลายก็เพื่อที่จะสามารถใช้กฎหมายในการควบคุมและให้สิทธิแก่บุคคลที่แตกต่างกันไป เช่นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสัญชาตินั้น ก็เป็นบทบัญญัติในอันที่จะคุ้มครองความเป็นมนุษย์ของปัจเจกชนโดยแท้ กล่าวคือให้บุคคลที่รบองค์ประกอบของการที่จะได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ได้รับสัญญชาติดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลทั้งการได้รับการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติแล้ว ยังส่งผลให้บุคคลนั้นสามารถทำนิติกรรมภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายทั้งหลายของไทยด้วย ส่วนบุคคลในแง่ที่หมายถึงรัฐนั้นก็เช่นการเข้าเป็นภาคีขององค์การระหว่างประเทศทั้งหลาย ซึ่งองค์การระหว่างประเทศนั้นเป็นหน่วยงานในทางระหว่างประเทศที่กำเนิดขึ้นมาเพื่อการร่วมมือทั้งในด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในด้านนโยบายทางการเมืองหรือในทางการทหารในบางกรณี แต่บุคคลนั้นก็มิใช่ว่าจะได้รับความคุ้มครองในทุกกรณี หมายความว่าถ้าบุคคลได้กระทำการที่มีลักษณะเป็นการไม่ชอบต่อความสงบเรียบร้อยต่อสังคมรหว่างประเทศโดยรวม บุคคลนั้นๆ ก็ย่อมต้องรับผลอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวด้วย หากเป็นกรณีที่บุคคล (ในแง่ที่เป็นรัฐ) ก็สามารถถูกพิจารณาโดยศาลโลก ส่วนกรณีที่เป็นการกระทำของปัจเจกชน ในเรื่องนี้ขณะนี้ก็มีองค์กรที่มีอำนาจในการที่จะพิจารณาพิพากษาในการกระทำดังกล่าวแล้ว ซึ่งก็คือศาลอาญาระหว่างประเทศนั่นเอง จึงเห็นได้ว่าไม่ว่าบุคคลประเภทใหนกระทำความผิด ก็ย่อมได้รับผลแห่งการกระทำดังกล่าวด้วยเช่น ตราบใดโลกเรายังมีคน ตราบนั้นความยุติธรรมก็ต้องมีด้วยเสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวบรวมงานเขียนและบทความวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลของพชร

คำสำคัญ (Tags)#ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

หมายเลขบันทึก: 52221, เขียน: 27 Sep 2006 @ 22:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)