เมื่อวันที่ 28 กันยายน  2549  ได้ขยายผลความรู้เรื่อง KM  ให้กับทีมแกนนำนักจัดการความรู้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฯ สพท.นม.1   เริ่มต้นจากการให้ความรู้ของหัวหน้ากลุ่มนิเทศ  และตามด้วยการฝึกปฏิบัติ "เรื่องเล่าเร้าพลัง"  ผู้เข้าอบรมทุกคนให้ความสนใจในการสกัดขุมความรู้และแก่นความรู้  และที่สำคัญกลุ่มงานของเราได้หัวปลาของเราแล้ว 

        เราได้เห็นความตั้งใจของศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งก็คงเป็นที่หวังว่างานการพัฒนาการจัดการศึกษาของ สพท.นม.1 คงจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ