การแก้ปัญหาเด็กขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

  ติดต่อ

  เสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  

   เด็กขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนใหญ่ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทำให้เมื่อปฏิบัติการทดลอง  ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร  เนื่องจากเด็กขาดทักษะ  ไม่สามารถกำหนดตัวแปร ต่างๆ ได้

ครูจึงแก้ปัญหาโดยการ สร้างแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนได้ฝึก และเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ผลจากที่ให้นักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึก  ทำให้นักเรียนมีทักษะวิทยาศาสตร์มากขึ้น และสามารถตั้งสมมติฐาน  กำหนดตัวแปรต่างๆ ได้ดีมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นรินทร์

หมายเลขบันทึก: 52212, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-16 14:16:32+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ม.1#เสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

พวกผมจะตั้งใจเรียนให้ได้มาดที่สุดเลยครับ     

                      หนึ่งในนักเรียน  ม.2ครับ