ร่วมมอบอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๑๔ แห่ง


                          จากการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Shred2Share ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอกสารและข้อมูลสำคัญที่หมดอายุหรือไม่ใช้แล้วมาย่อยทำลายตามกระบวนการมาตรฐานสากล โดยที่เอกสารทุกๆ ๑ ตันจะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ ๒,๐๐๐ บาท นำไปจัดหาอุปกรณ์การเรียนมอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      ในปี ๒๕๕๕ ภาคีเครือข่าย ๕๙ องค์กร ได้ย่อยทำลายเอกสารได้มากถึง ๑,๗๐๐ ตัน ช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ๔๔๒ ตัน ลดการใช้ถ่านหิน ๑๘๗ ตัน และลดการใช้น้ำ ๘๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมเป็นเงินสมทบทุน  ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์พัฒนาอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต 


       เมื่อวันที่ ๑ มีนาคมที่ผ่านมา เงินจำนวนดังกล่าวได้นำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๑๔ แห่งใน ๔ จังหวัด คือ อุดรธานี บึงกาฬ เชียงราย และน่าน ประกอบด้วย โรงเรียน ตชด.บ้านเทพภูเงิน, ตชด.บ้านนาชมภู, ตชด.บ้านเมืองทอง, ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม, ตชด.บ้านห้วยดอกไม้, ตชด.บ้านนาแวง, ตชด.บ้านหนองตะไก้, ตชด.บ้านดอยล้าน, ตชด.เทคนิคดุสิต, ตชด.สังวาลย์วิท ๘, ตชด.บำรุงที่ ๑๑๒, ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๔, ตชด.เฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี และ ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๓ 


      ในโอกาสเดียวกันนี้ธนาคารได้มอบชุดหนังสือให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและมอบเงินสมทบทุนโครงการจัดตั้งศูนย์บำบัดวิกฤติผู้ป่วยหนักทางอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย  


         * กิจกรรมนี้ เป็นการทำให้เด็กๆเห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็น เยาวชนจิตอาสา ต่อไป..

.........................................................................................................................................................................

ภาพจากสายบริหารงานสื่อสารองค์กร SCB

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขจากการแบ่งปัน

บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

 


ธนาคารไทยพาณิชย์  (SBC).... ได้ช่วยเหลือสังคม ตลอดมา นะคะ ....โดยเฉพาะ ช่วยเหลือ .... ตำรวจตะเวรชายแดน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ... ขอบคุณแทนเด็กๆ ด้วยนะคะ  


เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับพี่ใหญ่

ขออนุโมทนากับการทำความดี ช่วยเหลือสังคมด้วยคนนะครับ

เขียนเมื่อ 

โอ้โห เอกสารมีมากเป็นพันตันเลยหรือคะ เยอะจัง

แต่ก็ยังนำมาใช้ประโยชน์ได้อยู่ 

น่าชื่นชมมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

คนไทยช่วยเหลือกัน ขอบคุณกิจกรรมดีๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทีม SCB ที่ช่วยเหลือโรงเรียน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๑๔ แห่งใน ๔ จังหวัด คือ อุดรธานี บึงกาฬ เชียงราย และน่าน ประกอบด้วย โรงเรียน ตชด.บ้านเทพภูเงิน, ตชด.บ้านนาชมภู, ตชด.บ้านเมืองทอง, ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม, ตชด.บ้านห้วยดอกไม้, ตชด.บ้านนาแวง, ตชด.บ้านหนองตะไก้, ตชด.บ้านดอยล้าน, ตชด.เทคนิคดุสิต, ตชด.สังวาลย์วิท ๘, ตชด.บำรุงที่ ๑๑๒, ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๔, ตชด.เฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี และ ตชด.พีระยานุเคราะห์ ๓ 

เห็นภาพแล้วคิดถึง ตชด ที่นี่มากเลยครับ


เขียนเมื่อ 

สวัสดีตอนดึกค่ะพี่ใหญ่

  • น้องแวะมาเยี่ยมด้วยความคิดถึงค่ะ
  • พี่ใหญ่สบายดีนะคะ
  • อนุโมทนากับความดีของทุกท่านที่ได้กระทำกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ ขอผลบุญที่ได้กระทำ่วมกันมาทั้งหมดนี้ส่งผลให้ทุกท่านพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปด้วยค่ะ


เขียนเมื่อ 

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม...

ขอให้ SCB เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับการพัฒนาการศึกษาของชาตินะครับ

ขอบพระคุณคุณครูพี่ใหญ่ครับผม

  • ขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ที่ร่วมสร้างสรรค์สังคมมาโดยตลอดครับ 
  • ขอบคุณพี่ใหญ่ครับ

น้องDr.Ple.../น้องลิงห์ป่าสัก.../น้องกล้วยไข่.../น้อง kunrapee.../น้อง ดร.ขจิต.../น้องมนัสดา.../น้องบุษยมาศ.../น้องน้อย.../น้องเอื้องแซะ../น้องถาวร../น้องสามารถ.../น้อง Tuknarak.../น้องอ.นุ.../น้องWasawat../น้องครูธนิตย์

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่โครงการนี้ค่ะ

* น้องDr.Ple...เป็นสิริมงคลยิ่งแก่บันทึกนี้สำหรับพระบรมฉายาลักณ์ทรงงานที่อัญเชิญมาที่นี่ค่ะ

* น้องสิงห์ป่าสัก...สมวัตถุประสงค์สองอย่าง ทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ขาดแคลนค่ะ

* น้องกล้วยไข่...เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและจริงจังมาก..อยากให้เป็นแรงบันดาลใจแก่ภาคส่วนอื่นๆด้วยค่ะ

* น้อง kunrapee....ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสิ่งดีๆมีความสุขในสังคมของเราค่ะ..

* น้องดร.ขจิต...ได้ตาม link กลับไปอ่านกิจกรรมเรียนรู้แก่น้องๆในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนที่พิษณุโลกอีกครั้งหนึ่งแล้ว...ป่านนี้เด็กๆคงโตขึ้นมากแล้ว...ส่วนคุณครูขจิตก็ขยายงานจิตอาสาออกไปอีกมากมายหลายพื้นที่...อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

* น้องมนัสดา...ดีใจจังค่ะที่แวะมาเยี่ยมกัน....คิดถึงน้องเช่นกัน..อย่าหายไปนานนะคะ

* น้องอ.นุ...โครงการของเราขอรับพรดีๆนี้ เป็นกำลังใจในงานจิตอาสา เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในถิ่นห่างไกลนะคะ

* น้องครูธนิตย์...กิจกรรมจิตอาสาลักษณะนี้ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง..พี่ใหญ่จะได้เก็บมาเล่าเป็นแรงบันดาลใจต่อกันอีกนะคะ