การปลูกผักสวนครัวนั้นบางครัวเรือนจะปลูกไว้ไกล้บ้านหรือปลูกไว้ในบริเวณบ้านที่ที่ไกล้น้ำและสะดวกในการเก็บเกี่ยว แต่ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องห่างไกลมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าใกล้แหล่งน้ำ เป็นต้นอาจจะดูไม่ทั่วถึง  ถูกขโมยได้ง่าย  ฉะนั้นการปลูกในที่ห่างไกลจะต้องมีการไปดูแลอย่างเสม่ำเสมอทำรั้วกั้น วัวควายเข้ามากินผลิตผล

                 

 

        โดยส่วนมากแล้วการปลูกพืช ผักสวนครัวแต่ละชนิดแล้วจะเหลือกินภายในครอบครัว เช่น ตะไคร้  ข่า  ชะอม  หน่อไม้ฝรั่ง   หอมกระเทียม เป็นต้น ส่วนที่เหลือจะขายเป็นรายได้

       การปลูกพืชบนคันนาจะปรับเปลี่ยนในแต่ละครัวเรือน บางครอบครัวมีการเลี้ยงสัตว์ พวก วัว ควาย จะมีการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยจะมีการแบ่งส่วนในการปลูก  เพราะ หนึ่งแปลงนาจะมีคันนาล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน

                    

            ซึ่งการทำคันนาให้ใหญ่เพื่อเหมาะแก่การปลูกพืชแล้วยังสามารถ สร้างกระท่อม สร้างคอกสัตว์  และเมื่อพืชที่ปลูกโดยเฉพาะไม้ยืนต้น หรือไม้เศรษฐกิจโตจะเป็นร่มกำบังแดด ทำเป็นทางเดินติดแอร์   เวลาทำงานหนักมาจะได้นั่งไต้ร่มไม้เย็นๆ ทำให้มีแรงที่จะทำงานต่อไป