แอลกอฮอล์ในสุราต้นตอของ"สมองฝ่อ"  และอีกหลายโรค  องค์การอนามัยโลได้บอกไว้ชัดเจนว่า  สุราเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคได้ถึง ๖๐ ชนิด  เมื่อดื่มเข้าไปจะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือด  ที่สำคัญแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ต่อสมองส่วนกลาง  ซึ่งเซลล์สมองของคนเรานั้นอ่อนแอมาก  เมื่อแอลกอฮอล์ถูกดูดซึมเข้าไป  มันจะไปทำลายเซลล์สมองของเราตายเป็นร้อยเป็นพันตัว  สมองก็จะลีบฝ่อ  ความจำเสื่อมและเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง      คนดื่มสุราส่วนใหญ่จะขาดวิตามิน บี  ระบบเส้นประสาททั้งส่วนกลางและส่วนปลายอักเสบ  นอกจากนั้นยังทำลายเซลล์ตับ  ทำให้เป็นโรคตับแข็ง    การสูญเสียหลายครั้งเกิดจากการดื่มสุรา 

  เห็นโทษของสุราขนาดนี้  ยังจะสั่งมาดื่มกันอีกหรือ

ไม่ต้องรอให้เข้าพรรษาก็สามารถ ลด ละ เลิก  กันในวันนี้ดีกว่า