เช้านี้ที่เมืองแปง.......   วันก่อนเด็กนักเรียนเอาชอล์กที่ขีดเป็นลายเส้นมาให้ครูดู?????""""""เออ...   เด็กคงอยากสนุก  เราจะหาอะไรมาให้เด็กเล่นดีนา.....เมื่อวานนึกได้นัดให้เด็กเอามะละกอพร้อมกับมีดมาด้วย................................................เวลา..ผ่านไป...   เวลาผ่านไป......................  เอ้า!!!"""   โรงเรียนเลิกซะแล้ว...

ช่วงที่เวลาผ่านไป....   ผ่านไป...   คงนึกออกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง.......เพราะ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้_______________

                                                              สวัสดี