GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

มารยาทดี

อ่อนน้อม

การมีวาจาที่อ่อนหวานและสัมมาคารวะที่ดี จึงมีความจำเป็นที่ครูจะต้องปลูกฝังให้นักเรียนได้ปฏิบัติจนติดเป็นนิสัย เพื่อจะได้เป็นที่รักของพ่อ แม่และครูบาอาจารย์ อีกทั้งผู้อื่นที่พบเห็น ถึงแม้จะฝึกยากและทำได้ช้าครูก็จะใช้ความพยายามที่จะฝึกนักเรียน เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ไปลามาไหว้
หมายเลขบันทึก: 52008
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

เห้นด้วยอย่างยิ่ง และครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี  เด็กนักเรียนจะได้ปฏิบัติตาม เพราะเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย