มารยาทดี

  ติดต่อ

  อ่อนน้อม  

การมีวาจาที่อ่อนหวานและสัมมาคารวะที่ดี จึงมีความจำเป็นที่ครูจะต้องปลูกฝังให้นักเรียนได้ปฏิบัติจนติดเป็นนิสัย เพื่อจะได้เป็นที่รักของพ่อ แม่และครูบาอาจารย์ อีกทั้งผู้อื่นที่พบเห็น ถึงแม้จะฝึกยากและทำได้ช้าครูก็จะใช้ความพยายามที่จะฝึกนักเรียน เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อุทัยวรรณ

หมายเลขบันทึก: 52008, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:59:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ไปลา#มาไหว้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

เห้นด้วยอย่างยิ่ง และครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี  เด็กนักเรียนจะได้ปฏิบัติตาม เพราะเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย