รักและศรัทธาครูพร้อมที่จะเรียนรู้ทำให้เด็กเกิดการพัฒนา การให้ความจริงใจเด็กสามารถรับรู้ได้ เมื่อเด็กรักครูเด็กก็จะไม่ทำให้ครูเสียใจ และจะมีความสุขทำให้ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีที่น่ารัก  เด็กโรงเรียนบ้านเมืองแปงแห่งนี้น่ารัก จริงใจ  มีน้ำใจ  อาจมีดื้อบ้างแต่ก็น่ารัก