ทำงานพร้อมกับเสียงเพลงทำให้เพลิดเพลิน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เด็กจะชอบร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลง  เพลงสามารเชื่อมโยงความรู้ได้  เป็นทั้งขั้นนำ  ขั้นสรุป  สามารถคิดวิเคราะห์จากเนื้อเพลงได้ เพลงเกี่ยวกับสัตว์เด็กจะชอบมาก ตื่นเต้นและชอบมากที่ได้ออกมาร้องและแสดงหน้าห้อง