ก่อนนอน บันทึก website ที่น่าสนใจในการอ่านเพิ่มเติมด้าน KM ซักนิดนึงดีกว่นะ

www.kapowtech.com

www.kmworld.com

www.knresource.com

www.brint.com

Good night