หลังบ้าน...อาคารฐานความรู้ (2)

ไอศูรย์
การสอนโดยเน้นหนักในเรื่องของ การฝึกใช้งาน (Using) เป็นหลักน่าจะไม่พอต่อการสร้างพื้นฐานทางด้าน IT ที่ถือว่าสำคัญมาก โดยเฉพาะการสอนให้นักเรียนได้รู้จักภาษาโปรแกรมในระดับเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกวิธีคิดอย่างเป็นระบบ โดยจะต้องบูรณาการเนื้อหาวิชาควบคู่ไปกับวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ

หลังบ้าน...อาคารฐานความรู้ (2)

          ในตอนที่ (1) ผมออกตัวว่า ไม่รู้จริงไปทุกเรื่องเกี่ยวกับการเรียนในวิชาต่าง ๆ ของลูก แต่บางเรื่องเช่นคอมพิวเตอร์ ผมจำเป็นต้องรู้ครับ เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมถนัด ทำเป็นอาชีพและสร้างเป็นธุรกิจมากว่า 10 ปี รู้แล้วก็ต้องเอามาเล่าสู่กันฟังในฐานะของสมาชิกในเครือข่ายผู้ปกครองอันได้มาเพราะลูกมอบให้

          การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจัดอยู่ในกลุ่มที่ 7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเด็ก ๆ จะต้องเรียนเกี่ยวกับงานบ้าน, งานฝีมือการประดิษฐ์, งานเกษตรและเทคโนโลยี เมื่อวิเคราะห์เจาะลึกไปที่เนื้อหาทางด้านคอมพิวเตอร์ ผมสรุปเอาเองนะครับว่า นี่เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาให้นักเรียนได้เรียนเรื่องคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกกันในหลักสูตรว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยที่ไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ใช้ฝึกหัดก็ได้ เพราะเป็นการศึกษาความหมาย, ความสำคัญของข้อมูลข่าวสารในเชิงเนื้อหาสาระ ใช้วิธีอ่าน, ถาม-ตอบและทำกิจกรรมเป็นหลัก เรื่องนี้ก็พอจะเข้าใจได้เพราะตัวหลักสูตรจะต้องใช้เป็นหลักสูตรกลางสำหรับโรงเรียนระดับประถมทั่วประเทศ ซึ่งยังขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ในการฝึกหัดปฏิบัติอีกมาก

          อย่างไรก็ตาม โรงเรียนที่มีความพร้อมโดยเฉพาะโรงเรียนในเขตเมืองก็มุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพราะตระหนักดีว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในการจัดการศึกษาให้ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง เรียกได้ว่าถ้านำหลักสูตรมาถือเป็นเกณฑ์มาตรฐาน การมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้สอนนักเรียน ก็ถือได้ว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรไปแล้ว

          แต่เมื่อได้พูดคุยสอบถาม สังเกตการใช้งานและช่วยแก้ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับลูกอยู่บ่อย ๆ ผมก็พบว่า เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องของการใช้โปรแกรมประเภท Office Software เป็นหลักโดยเน้นหนักการพิมพ์เอกสารให้เป็น, สร้างตารางคำนวณได้นิดหน่อย, การนำเสนอมีน้อยมาก และเรื่องของฐานข้อมูลไม่ได้สอน

          ในบางโรงเรียนมีการใช้งาน Internet บ้างเล็กน้อย แต่เด็กมักจะเรียนรู้ด้วยตัวเองและจากกลุ่มเพื่อนได้รวดเร็วมาก ปัญหาในเรื่องการเข้า Web Site ที่เป็นพิษภัยสำหรับเด็กในระดับประถมยังมีไม่มาก ปัญหาใหญ่ที่พบคือ เด็กติดเกมส์ ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างในการแก้ไข

          จากประสบการณ์ที่ผมมีอยู่ ผมคิดว่า การสอนโดยเน้นหนักในเรื่องของ การฝึกใช้งาน (Using) เป็นหลักน่าจะไม่พอต่อการสร้างพื้นฐานทางด้าน IT ที่ถือว่าสำคัญมาก โดยเฉพาะการสอนให้นักเรียนได้รู้จักภาษาโปรแกรมในระดับเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกวิธีคิดอย่างเป็นระบบ โดยจะต้องบูรณาการเนื้อหาวิชาควบคู่ไปกับวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ

          ช่วงปิดเทอมเดือนเมษาฯ หลังจากจัดสัมมนาวิชาการ “สร้างพื้นฐาน-สานความรู้” ที่อาคารฐานความรู้ ชุมพร ออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้วยความร้อนวิชาอยากจะแปรความคิดไปสู่การปฏิบัติ สร้างการเรียนการสอนในแบบที่เชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์กับเด็ก ๆ ผมจึงเปิดหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กในระดับประถมขึ้นมา 2 หลักสูตร คือ

          หลักสูตรที่ 1 : เปิดโลกคอมพิวเตอร์ (Open the Computer World) สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3 (อายุ 7 – 9 ปี) โดยวางแนวทางให้นักเรียนได้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง ด้วยการเรียนรู้ในแบบ Play & Learn ให้โอกาสเด็ก ๆ ได้สร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ บ่มเพาะความรู้ความสามารถด้วยประสบการณ์ตรงจากการใช้คอมพิวเตอร์ 1 คน : 1 เครื่อง

          หลักสูตรที่ 2 : ไอทีสำหรับนักแสวงหารุ่นเยาว์ (Information Technology for Junior Explorer) สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 (อายุ 10 – 12 ปี) นักเรียนจะได้รับการอบรมบ่มเพาะเพื่อสร้างพื้นฐาน-สานความรู้ให้ก้าวไกลในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยหลักสูตรที่ถูกออกแบบให้มีบูรณาการของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาคอมพิวเตอร์ ฝึกการคิดเชิงระบบโดยใช้เทคนิค Mind-Map และเสริมสร้างทักษะความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์

          การสร้างและสอนในหลักสูตรทั้ง 2 นี้ ยอมรับว่าเหนื่อยมากครับ และรู้สึกเข้าใจ, เห็นใจ, ยกย่อง, ชื่นชม ฯลฯ คุณครูที่สอนเด็กในระดับประถมเป็นอย่างมาก แต่ความเหนื่อยล้าในการรับมือกับพวกเด็ก ๆ ก็เทียบไม่ได้กับความสุขใจที่ได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของนักเรียน ผมจึงตั้งใจว่าจะมุ่งมั่นนำผลที่ได้ไปพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปครับ ขอขอบคุณเด็ก ๆ และพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ได้มอบโอกาสอันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์วิชาการขึ้นมาในครั้งนี้ ... ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมสร้างสังคมชุมพร

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 512, เขียน: 27 Jun 2005 @ 11:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ผู้ปกครองที่มีความรู้ เข้าไปช่วยโรงเรียนเปิดสอนทักษะพิเศษบางอย่างที่เด็ดต้องการ เป็นเรื่องสำคัญมาก  เป็นตัวอย่างที่ดีของการร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน   ผู้ปกครองต้องเข้าไปช่วยโรงเรียน   และ รร. ต้องรู้จัดใช้ผู้ปกครองเป็น "ขุมทรัพย์ทางปัญญา"

วิจารณ์