เทคนิคการจัดประชุม


คุณภาพ อยู่ที่ การให้ความสำคัญในทุกรายละเอียด

ถ้าอยากจะทราบว่า Office ใด มีระบบบริหารจัดการที่ดี  หรือยังไม่เข้าขั้น  มีวิธีการง่ายๆ  อย่างหนึ่งที่ดิฉันขอแนะนำแก่ท่าน  คือ  ให้ท่านสังเกตจากการจัดประชุม หรือสัมมนา ใดใดของ Office นั้นๆ  ยิ่งถ้าหากเป็นแบบที่ต้องรับรองแขกจากภายนอกด้วยแล้ว  ท่านจะสามารถตัดสินได้โดยง่ายว่าคุณภาพของทั้งการจัดการ และของทั้งบุคลากรใน Office นั้น ดีเพียงใด  

ในช่วงเดือนกรกฏาคม ตลอดเดือน เป็นช่วงประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งแต่ละคณะต้องเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายนอกมหาวิทยาลัย และจากต่างคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน มาตรวจประเมินคณะของตน  การเตรียมการนับตั้งแต่วินาทีแรก  เช่น การติดต่อทาบทามกรรมการทั้งด้วยวาจา (สุภาพไหม?  พูดรู้เรื่องไหม? ) และด้วยหนังสือ (ถ้อยคำในจดหมายสละสลวย? ชัดเจน? )  การจัดเตรียมกำหนดการ (ครอบคลุม? ละเอียดสมบูรณ์?) การนัดหมาย (มีรายละเอียดรถรับส่ง ?  คนต้อนรับ?) การรับรอง การจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องเขียน  สื่อโสตฯ  โอ้ มากมาย...............จนกระทั่งแขก / ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน เดินทางกลับลับตาไป

เหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่พิสูจน์ได้ง่ายๆ  โดยไม่ต้องอ้างอิงเอกสารใดใด  และไม่ต้องซักถามผู้เกี่ยวข้องให้ยุ่งยาก และหากเป็นที่สังเกตได้ว่าปฏิบัติการอย่างชำนาญ  ก็อาจเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าปฏิบัติกันเป็นประจำ โดยปกติ อยู่แล้ว  ไฉนเลย ในเนื้องานต่างๆ ที่ปฏิบัติเป็นภารกิจหลัก จะด้อยคุณภาพ

แล้ว Office ของท่าน  เป็น Office ที่ใส่ใจและให้ความสำคัญในทุกรายละเอียด หรือเปล่าคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่าลืมว่า ต้อง ใส่ใจในใจของคน ด้วย

  

หมายเลขบันทึก: 517เขียนเมื่อ 27 มิถุนายน 2005 14:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:52 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

รู้สึกเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับที่อ.มาลินีได้กล่าวมาข้างต้น  และขอเสริมว่า   "การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า"  ของผู้จัดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ เพราะในบางครั้งที่เราได้เตรียมงานด้านต่างๆ มาเป็นอย่างดี  แต่พอถึงเวลาจริงๆ อาจมีบางอย่างไม่เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้  ดังนั้นการใช้ "ปัญญา" ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้งานสามารถดำเนินการต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราตั้งไว้  ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการจัดประชุมเช่นกันค่ะ

ที่อาจารย์กล่าวไว้นะ ถูกต้องเลยค่ะ ก็ยังคิดอยู่ว่า การวัดคุณภาพน่าจะวัดจากผลงานนะคะ เพราะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน  แล้วต่อไป office ก็จะเป็น paperless หรือ e-office หมดแล้ว อยากทราบอยู่เหมือนกันว่าจะต้องมานั่งทำเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานกันอีกหรือเปล่าคะ มน.เราน่าจะเป็นผู้นำในการทำ e-office ที่ประเภท paperless อย่างเร่งด่วนนะคะ มิเช่นนั้นอาจเป็นมหาวิทยาลัยที่ตกรุ่น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท