ประเด็นที่หยิบมาบันทึกนี้ มาจากข้อสังเกตของเพื่อนคนหนึ่ง  ที่บอกว่า คนที่เขียนบันทึกและอ่านบันทึกใน gotoknow เป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีประสบการณ์หลากหลาย มีความชำนาญ มีระดับการศึกษาที่สูง หลายสาขา

ในบรรดาชาว gotoknow เพื่อนได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่พัฒนาศักยภาพตนเองหลายอย่างจาก gotoknow และกลุ่มที่ตามไม่ทันกลุ่มแรก

"ซึ่งอีกหลายคนไม่ gotoknow เลย"

นายบอนจึงรีบหาคำตอบทันทีว่า ทำไมเพื่อนถึงคิดแบบนี้??

"สังเกตจากเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในไทย ตั้งแต่ 19 ก.ย.2549  เห็นหลายคนเขียนในบันทึก เขียนในข้อคิดเห็นว่า ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่สามารถที่จะบอกได้ บางคนก็ไม่กล้าบอก บางคนก็รู้เรื่อง ก็เครียด วิตกกังวล ฯลฯ "

ในความคาดหวังของเพื่อนกับชื่อ gotoknow คาดหวังไว้ว่า ที่นี่น่าจะให้ข้อมูลได้ว่า เกิดอะไรขึ้น ทำไม อย่างไร เพราะอะไร และที่มาที่ไป แต่ไม่ได้พบในสิ่งที่อยากรู้

เขาคาดหวังว่า ที่นี่จะอธิบายในสิ่งที่คนไม่รู้ ได้รับรู้และเข้าใจอย่างง่ายๆ เพราะหลายคนใน gotoknow เข้าใจในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การเขียนบันทึก การพรรณนาความต่างๆ ทำไมจึงไม่ให้ความรู้อย่างชื่อ gotoknow บ้างล่ะ

หรือว่า  gotoknow ในบางเรื่อง และ Unknown ในอีกหลายเรื่อง

ข้อสังเกตของเพื่อน ก็กระทบนายบอนด้วยนะครับ เพราะนายบอนก็เขียนบันทึกใน gotoknow หรือเขาตั้งใจจะว่านายบอน แต่เฉไฉไปพูดถึงชาว gotoknow แทนหรือเปล่านะ....

นายบอนจึงหยิบข้อสังเกตของเพื่อนที่ว่า หลายคนใน gotoknow เข้าใจในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การถ่ายทอดเนื้อหา ซึ่งมีหลักการจัดการความรู้ การค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่อยากรู้ ที่มีตัวอย่างให้เห็นใน gotoknow หลายบันทึกอยู่แล้ว

เรื่องที่เพื่อนสนใจอยากรู้นั้น  หลายคนย่อมอยากที่จะรู้ในเรื่องอื่นๆที่แตกต่างกันไป เมื่อเห็นตัวอย่าง เห็นวิธีการเพื่อให้รู้ในสิ่งที่อยากรู้ เพื่อนก็น่าจะลองค้นหาสิ่งที่ต้องการรู้ด้วยตัวเองดูบ้าง

เหมือนเวลาไปหาอาหารอร่อยๆทาน หลายคนยังไปเสาะแสวงหาด้วยตัวเอง ไม่มีใครหามาประเคนป้อนให้ เพราะไม่แน่ใจว่า จะถูกปากหรือไม่


เมื่อเข้า gotoknow แล้ว หลายคน Unknown ก็ย่อมจะต้องเสาะแสวงหาคำตอบ เพื่อให้พ้นจาก Unknown แล้วกลายเป็นบุคคลที่ gotoknow ในเรื่องที่ต้องการรู้นั้นด้วยตัวเองน่าจะดีที่สุด