ผมนายวีระวุฒิ  ปาริน กลับมารายงานตัวแล้วครับ หลังจากที่มีแต่ชื่อลงในบล็อกเมื่อคราวก่อนแต่ขาดข้อความที่จะบันทึกลงในบล็อกให้ท่านได้อ่านกันวันนี้กลับมาพร้อมกับข้อความเนื่องจากที่ผ่านมาผมได้ไปที่จังหวัดเชียงใหม่มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานร่วมกับคณะครูและนักเรียนอีกหลายชีวิตในการเดินทางไปครั้งนี้สิ่งที่ประทับใจก็คือการที่ได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาและการเลี้ยงกบหลังจากที่ได้ไปดูงานมา ก็พยายามที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการเลี้ยงกบตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะทำการทดลองเลี้ยงดูและได้นำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนอีกหลายคนในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรุ้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนหารายได้พิเศษระหว่างเรียนแต่ตอนนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้ว่าการทดลองเลี้ยงกบของผมในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จมากหรือน้อยเพียงใด คงต้องรออีกสักระยะหนึ่งแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับ