พลังปัญญาที่ไม่มีวันดับสูญ

พลังปัญญาช่วยพัฒนาองค์กร

      ถ้าถามว่าวันที่ 30 กันยายน 2548 เป็นวันอะไร..คำตอบที่ได้มักเป็นคำตอบที่คุ้นชินของคนที่อยู่ในระบบราชการ...หลายคนอ่อนเปลี้ยเพลียแรงกับการเลี้ยง(ส่ง)..ผู้ที่จากไปโดยระบบไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา..เพื่อนพ้อง..น้องพี่....ในความรู้สึกของคนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา....แต่ถ้ามุมมองของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมของ Learning Society เรากำลังสูญเสีย..โดยเฉพาะ Tacit Knowledge ที่เราไขว่คว้า..และถวิลหา ผมได้มีโอกาสไปร่วมและแสดงความรู้สึกเช่นนี้กับ(เพื่อน)รุ่นพี่ 2 คน คืออาจารย์วัลลภ  ธรรมประทีป และอาจารย์จินดา เรืองเดช ที่โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย สถาบันการศึกษาที่ผมเคยอยู่เปรียบเสมือนบ้านที่สองและยังมีความรู้สึกว่าเพิ่งจากมมาไม่นานนี้เอง ทั้งๆที่ 26 ปีให้หลังไปแล้ว  ท่านอาจารย์ทั้งสองยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชิงประจักษ์..ไม่ต้องพิสูจน์..Tacit Knowledge ที่ถูกถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่น..คำกล่าวขานของผู้คนที่เกี่ยวข้องเหนือคำโฆษณาอื่นใด....ผมกำลังจะบอกว่าจากยุทธศาสตร์ปฏิรูปครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธ์ที่2 การพัฒนาศักยภาพครูฯ  ได้ถูกถอดเป็นRoadmap ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปี2549-2551 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มาตรการที่ 2 การสร้างชมรมคลังสมอง ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยผู้ทรงคูณวุฒิเกษียณราชการไปแล้ว แต่สามารถทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง จัดกระทำในรูปแบบของกาพัฒนาครู โดยวิธีต่างๆและเป็น Side Based Development ที่กำหนดไว้ถึง 70%.... ใช้พลังปัญญาที่พวกเขาเหล่านั้นมีอยู่ให้เกิดการพัฒนา และเพื่อนครูรุ่นน้องก็พยายามเก็บเกี่ยว Knowledge Sharing..ตกผลึกบันทึก เป็น Knowledge Asset ต่อไป....เห็นใหมว่าเป็น Win-Win Situation หมดเลย นักเรียนได้ประสบการณ์เหมือนกับที่อาจารย์ทั้งสองท่านเคยอยู่ ....ทั้งคู่ก็ได้ค่าตอบแทนบ้าง..ครูรุ่นน้องก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้..โรงเรียนก็มี Knowledge Management เป็นกระบวนการ.....ไม่นานก็จะมี Community Practice มากๆ....เฮ้อ!...อยากจะเห็นจริงๆ   Praneet

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการความเห็น (0)