เมื่อวันที่ 25 ก.ย 49  ได้รับแจ้งจาก OPD เด็ก  เรื่องมีผู้ป่วย Hand Foot  Mouth Disease มาตรวจ 

จึงไปซักประวัติสอบสวนโรคเบื้องต้น เพื่อรายงานโรค  แต่ลืมจดชื่อผู้ป่วย จดแต่เลข HN ของผู้ป่วยมา จึงส่งรายงานโรคไม่ได้ จึงแก้ปัญหาโดย

 ค้นหาชื่อผู้ป่วยจาก HOMC ปรากว่าไม่มีชื่อผู้ป่วย  มีแต่นามสกุลและ HN คือ 949429 ที่ลงไว้  ซึ่งมาตรวจหลายครั้งแล้ว  ปัจจุบันเด็กอายุเกือบ 4 ปี  จึงโทร.กลับไปที่ OPD เด็ก ถามชื่อผู้ป่วย  เด็กชื่อ ณธฤดี  เขียวแก่ 

สงสัยว่ากรณีนี้เป็นความเสี่ยงหรือไม่ เพราะข้อมูลใน HOMC ไม่สมบูรณ์ แต่ที่แฟ้มผู้ป่วยมีชื่อ  ตามระบบ HOMC เวลาผู้ป่วยซื้อยาและจ่ายเงิน ตรวจเช็คอย่างไร

การตรวจเช็คชื่อผู้ป่วยจากระบบ HOMC  ไม่มีชื่อมีแต่ HN กับนามสกุล  ทางห้องยาและ การเงินตรวจเช็คชื่อผู้ป่วย จากใบสั่งยาอย่างเดียวหรือ

กรณีนี้ถ้าเป็น HA จะต้องถูกคนถูกชื่อ ส่วนข้อมูลใน HOMC ไม่ตรงกับแฟ้มผู้ป่วย ได้หรือไม่ ช่วยตอบหน่อย