เนื่องด้วยสาเหตุที่ในขณะนี้ทั้งด้วยจากการดำเนินชีวิตและการทำงานต่าง ๆ ของผมเองเริ่มที่จะมีการแตกแขนงสาขาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นครับ ให้สิ่งต่าง ๆ ที่นำมาบันทึกในบล็อก "ความรู้คือพลัง" เริ่มดูสับสนและไม่สามารถแยกออกเป็นหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจนครับ ดังนั้นผมจึงขออนุญาตเปิดบล็อกรวมถึงแนะนำบล็อกเพิ่มเติมอีก 2 บล็อกด้วยกันครับ คือ

  1. บล็อก "Baby R2R" ซึ่งเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับบันทึกที่เกี่ยวข้องการทำวิจัยเล็ก ๆ ในกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตครับ
  2. บล็อก "Integral UBU" เปิดขึ้นมาเพื่อลงรายละเอียดเกี่ยวกับงานและการเรียนในหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยเฉพาะครับ

ซึ่งจะทำให้บล็อก "ความรู้คือพลัง" ผมสามารถเคลียร์งานเขียนที่คั่งค้างอยู่ ซึ่งสิ่งที่ "คิดได้ เขียนไว้ " ที่เขียนไว้ในหนังสือตอนนี้ก็ขึ้นเล่มที่ 3 แล้วครับ ซึ่งในช่วงระหว่างสองเดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถนำเสนอได้ครับ เพราะสับสนและกังวล รวมถึงขาดอิสรภาพในการเขียนตามสไตล์ "นายรักษ์สุข" ได้เหมือนช่วงก่อนครับ เพราะสิ่งที่คิดและเขียนไว้ถ้าอ่านไม่ดี ไม่ละเอียด หรือไม่ทราบสไตล์ในการเขียนซึ่งผมเคยเขียนไว้ตั้งแต่แรก ๆ ก่อนที่จะไปเรียน ก็อาจจะไปกระทบกระเทือนต่อทาง ม.อุบลฯ ได้ครับ

อีกประการหนึ่งการมี Blog "Baby R2R" ก็จะทำให้ผมสามารถสังเคราะห์รอยเท้าและย่างก้าวในการทำงานต่าง ๆ ที่เคยได้สัมผัสและพบมาเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้อย่างละเอียดมากขึ้นครับ เพราะบางครั้งสิ่งที่เคยทำมาเมื่อก่อนประสบปัญหาต่าง ๆ พอมาได้อ่านหนังสือและเรียนรู้มากขึ้น ก็ทำให้พบสาเหตุรวมถึงทางออกครับ บางครั้งก็เลยต้องนำภาพและงานเก่า ๆ มาสังเคราะห์ตามสไตล์ การวิจัยในงานและการวิจัยในชีวิตที่เนียนเข้าไปด้วยกันครับ

รวมถึง Blog "ไดอารี่ชีวิต" ก็จะทำให้มีบล็อกแบบสบาย ๆ ตามชื่อไดอารี่ชีวิตครับ ที่นำเสนอแบบไม่มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรมากมาย สบาย ๆ ตามสไตล์ชิวชิว ครับ

ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งผมเองและโดยเฉพาะผู้อ่านบันทึกต่าง ๆ ลดความสับสน และเกิดความเป็นเอกภาพในการเข้าใจจุดประสงค์และเป้าหมายในการเขียนแต่ละบันทึกได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็ม ต่อยอดและให้กำลังใจซึ่งกันและกันเสมอมาครับ

ขอพลังแห่งความศรัทธาในความรู้และปัญญาจงสถิตอยู่กับทุกท่านตลอดไปครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ