ผมมีภาพเก่าในอดีตภาพหนึ่ง ในประวัติศาสตร์ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรมาให้ชมกันครับ

   
  ภาพเก่าในอดีต
   

   ภาพนี้ถ่ายประมาณปี 2533 ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่าง มศว พิษณุโลก กับมหาวิทยาลัยนเรศวร เรา (อาจารย์ทุกคน) ได้รับคำสั่งให้มาสอนที่หนองอ้อกัน

   วันนั้นเป็นฤดูฝน เรามาพบกันที่แถวตึกรูปตัว L (คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยปัจจุบัน) เลยถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ตอนนั้นตึก L ใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

   ใครเป็นใครในภาพนะครับ เริ่มจากซ้ายไปขวา.....(ลองทายกันดูก่อนเฉลยนะครับ) (...เข้ามาเฉลยครับ)

  1. ..ผศ.ดร.บุญส่ง แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร
  2. ..อาจารย์มนูญ ปิยาวรานนท์ รองคณบดีฝ่ายทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร (อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต)
  3. ..ผศ.ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร (อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์)
  4. ..รศ.ดร.เพ็ญศิริ นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร
  5. ..รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สมัยที่ 2) ม.นเรศวร
  6. ..อาจารย์บีแมน สมัยหนุ่มๆ ครับ..

   ***