งานครูใหญ่..ทำให้ดู ..อยู่ให้เห็น

         ถึงโรงเรียนแต่เช้าเข้าท่านัก

         ด้วยตระหนักพื้นฐานงานรออยู่

         เด็กเก็บกวาดสะอาดตามองหาครู

         นักเรียนรู้ครูอยากช่วยทำด้วยกัน

                  เริ่มหน้าที่อบรมบ่มนิสัย

                 หน้าเสาธงมั่นคงไว้ใจสร้างสรรค์

                  ให้รักชาติ ศาสนา ค่าอนันต์

                  พ่อหลวงท่านเราเชิดชูขอบูชา

         เด็กเข้าห้อง..ต้องสำรวจตรวจให้ทั่ว

         ไม่ลงตัว..ก็ต้องแน่แก้ปัญหา

         แหล่งเรียนรู้รอบอาคารฐานปัญญา

         พร้อมให้ครูออกมาพาเด็กเรียน

                  เสร็จแล้วทำธุรการงานโต้ตอบ

                  รับผิดชอบเอกสารทั้งอ่านเขียน

                  จะรับ-ส่ง ตรงเวลาถ้าพากเพียร

                  หนังสือเวียนรีบเร่งทำนำแจ้งครู

         แต่ละวันงานนิเทศต้องครบถ้วน

         ปรับกระบวนบริหารการเรียนรู้

         หมั่นประชุมครูนักเรียนแลกเปลี่ยนดู

         ห้านาทีก็พอรู้อยู่จุดใด

                  งานครูใหญ่..ทำให้ดูอยู่ให้เห็น

                  แม้ไม่เป็นเช่นเจ้านายใช่เรื่องใหญ่

                  เพื่อองค์กรจะไม่ท้อก้าวต่อไป

                  กำลังใจล้ำค่า..คำว่า "ครู"


www.bannongphue.com

       


เล้าไก่ สนับสนุน โดย ดร.ปริมจิรา ทัดบุปผา


โรงเห็ด


แปลงผักในแปลงนา ช่วงนี้งามมากๆ


หน้าห้องธุรการ


โต๊ะประชุมครู


รางวัลเกียรติยศ


มุมหนังสือห้องธุรการ มีหนังสือของพี่หมอเปิ้นด้วย


มุมทำงานธุรการ..รับส่งเอกสาร และแจ้งเวียนหนังสือ


เอกสารงานประกันคุณภาพภายใน


โต๊ะครูใหญ่ มุมหนึ่งของห้องพักครูหรือห้องธุรการนั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหนองผือ...สถานศึกษาพอเพียงความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

โต๊ะครูใหญ่ จัดได้น่ารักมากนะคะ

เห็นแล้วชื่นใจ  ไม่ได้หรูหรา ไม่ได้มีราคา แต่มีคุณค่าแฝงอยู่ภายในค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นห้องที่มีคุณภาพนะคะ

เขียนเมื่อ ธรรมาภิบาล  ท่านว่า

นำมาประยุกต์ ใช้ได้

ระบบงาน หลักบริหาร  กำหนดไว้

ครองตนได้  ย่อมครองคน  และครองงาน

งานบริหารคือ  " ศาสตร์"  แม่นมั่น

สำคัญประยุกต์ใช้  ให้ประสาน

PDCA  ใช่เป็นแค่  " หลักการ" 

แค่เอาไว้...ไขขาน...ขู่ครู

แต่ต้องนำมาใช้ให้เกิดผล

ทุกคนมีส่วนร่วม...จะงามหรู

งานการศึกษา...ต้องรู้

ผู้บริหาร....ต้องสู้....อย่าง....รู้ตน  (และรู้ทัน)


.............................................

จำ + ขอยืม  ของเขาเอามาฝาก  ผอ.จ้ะ

...........................................

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมงานครูใหญ่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตามมาชื่นชมการทำงานครับผอ.

ขอขอบคุณทุกท่านที่มอบดอกไม้และอ่านบทความครับ

เหนื่อยแสนเหนื่อย ทำให้ขนาดนี้ มันยังกล้ายุบเลย ใจดำจริงๆ

เขียนเมื่อ 

อย่าท้อท่าน ผอ. ทำต่อไป ไม่ต้องเกรงฟ้าดิน  โรงเรียนมีเด็ก  มีชาวบ้าน  มีชุมชน  เขารักเรา ไม่

เสือกไสเราให้ไปพ้นบ้านเขาหรอก  สู้นะ  เหมือนที่คุณมะเดื่อเคยสู้มาก่อน  แล้วเราจะชนะ