ประกาย~natachoei ที่~natadee
นาง ประกาย ประกาย~natachoei ที่~natadee พิทักษ์

ครั้งหนึ่งในชีวิต


        นานแล้วที่ไม่ได้เข้ามาเขียนในบันทึกนี้  จากภาระงานที่เร่งด่วนและอีกหลายเรื่อง ๆ ที่เกิดความรู้สึกที่ยังไม่อยากเล่า หรืออยากเขียนเรื่องเล่าต่าง ๆ  อยากจะสารภาพว่าเกิดความรู้สึกว่าการจะเขียนเรื่องราวต่าง ๆ  เมื่อเกิดความรู้สึกทุกข์ หรือผิดหวัง มาก ๆ ก็จะทำให้การเขียนบันทึกในสมุดบันทึกที่จะเล่าให้กับคนอื่นได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น ทำให้เพิ่มความทุกข์หรือตอกย้ำสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์   ไม่สามารถที่ปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้น  ทำให้่นำมาคิด และมีความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นในใจอยู่ตลอดเวลา และยิ่งมากขึ้นทุกครั้งที่กลับไปอ่านบันทึกที่จดไว้ในสมุดบันทึกส่วนตัว หรือเมื่อใดมีความภาคภูมิใจมาก ๆ มีความสุขเกิดขึ้นอย่างมากมายก็จะทำให้การเขียนบันทึกเรื่องราวที่จะสื่ออกมากนั้นเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความสุข ความภาคภูมิใจ  มีคนเข้าอ่านมาชื่นชมยินดีมากมาย  ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความลุ่มหลงและเหลิงไปกับคำชมนั้น  ซึ่งอาจจะส่งผลที่ตามมาอีกหลาย ๆ อย่างที่ไม่สามารถบอกได้   

        ครั้งหนึ่งในชีวิต สิ่งที่เกิดขึ้น จะมีสุขที่สุด และทุกข์ที่สุด  สองสิ่งนี้ก็จะผ่านมาและผ่านไป ไม่มีสิ่งไหนที่อยู่กับเราได้ตลอดไป  ขอให้เรารู้จักที่จะปล่อยวาง มีสติ และทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ  และให้อยู่กับปัจจุบัน   ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่าที่ความรู้ ความสามารถ และกำลังที่จะทำได้และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ผู้รับบริการให้มากที่สุด  

        นี่คือความภาคภูมิใจของผลงานที่สร้างชื่อให้กับองค์กร และนำไปสู่นโยบายขององค์กร ที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับผู้รับบริการในด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงพยาบาล

        ได้รับเชิญให้ไปรับรางวัลการเขียนรายงานสอบสวนโรคที่ทรงคุณค่า  เรื่อง "การสอบสวนการระบาดของโรคสุกใสในโรงพยาบาล...........  วันที่ 4 มกราคม-28 มีนาคม 2555"  ผู้รับรางวัล  นางประกาย พิทักษ์   สถานที่ปฏิบัติงาน SRRT โรงพยาบาลศรีนครินทร์   ณ เวที การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาและ    ทีม SRRT ระดับจังหวัดและระดับเขตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วันที่ 14-16 มกราคม 2556 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง   โดยรับรางวัลจาก ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์อธิบดีกรมควบคุมโรค และท่านได้แสดงความชื่นชมยินดี ทั้งบนเวทีที่รับรางวัลและชื่นชมขณะที่บรรยาย และให้เกียรติถ่ายภาพ 

         ผลงานที่ได้รับในครั้งนี้เป็นผลงานที่ได้ร่วมกันทำของทีมต่าง ๆ  ได้แก่ ทีมหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ        ทีมหน่วยควบคุมการติดเชื้อ ทีมหอผู้ป่วยกุมาร ทีมห้องปฏิบัติการชันสูตร  ทีมของกุมารแพทย์ และผู้บริหารของโรงพยาบาล ที่สนับสนุนส่งเสริมการทำงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและสร้างเสริมสุขภาพ  

รายชื่อทีมที่ช่วยกันทำงานในครั้งนี้ประกอบด้วย   ประกาย พิทักษ์1 เนสินี ไชยเอีย2 พจนีย์ ขันศรีมนต์ 1           ฉวีวรรณ สอนใจ 3 วลัยพรรณ ธิติเมธีพงค์ สุภาภรณ์ แจ่มศรี สุทิน ศิริมาตย์ 3 ทิฆัมพร ตลับทอง 4                     จันทร์เพ็ญ บัวเผื่อน 4

1 หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ, 4หน่วยควบคุมการติดเชื้อ งานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์,    2ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,  3 หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                

                      ก่อนขึ้นเวทีฝึกที่จะยืนให้ขาชิดกัน   พลาดจนได้ยืนขาไม่ชิดกัน


                  

รับโล่ห็รางวัลแล้ว ท่านบอกว่าคนนี้พิเศษหน่อย ขอกอดแสดงความชื่นชมยินดี ที่เป็นแฟนเพจของท่าน ใน FB และเป็นเครือข่ายSRRT ที่เข้มแข็งทำงานอย่างขยันและเก่งมาก   ถ้าท่านไม่กอดไว้ สงสัยตัวลอยอยู่บนเวที 

                  

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เสียดายตัวเล็กไปหน่อย ต้องมาอยู่ข้างหน้า เผอิญสวมสูทกระโปรง เลยอดมานั่งข้างหน้า


                     

ถ่ายภาพบริเวณจัดนิทรรศการ  ไม่ได้ถือโล่ห์รางวัลออกมากด้วย ให้รองผอ.ท่านถ่ายภาพอยู่ในห้องประชุม

                     

                  มาขอถ่ายภาพกับท่านอีกครั้งหน้างาน  ตอนอยู่บนเวที เขินมากๆ   

หมายเลขบันทึก: 517626เขียนเมื่อ 27 มกราคม 2013 23:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2013 23:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (11)

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

ชื่นชมและยินดีกับพี่ไก่อย่างยิ่งค่ะ รางวัลของคนสร้างงานที่มีคุณค่า

ยินดีด้วยกับรางวัลคนทำงาน ทำงานที่เป็นสุข

ขอแสดงความยินดีและมอบกำลังใจให้มากๆด้วยนะคะ

ยินดีด้วยนะคะ คุณไก่ประกาย กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ไม่ว่าทุกข์หรือสุข กัลยาณมิตรคนนี้ก็ยินดีรับฟังและเข้ามาอ่านบันทึกของคุณไก่นะคะ

หลายปีแล้วค่ะ ที่เราติดตามกันมาและมีสังคมเสมือนกันที่นี่ค่ะ

ขอให้มีความสุขนะคะ

คนทำงานดี ควรได้รับรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจครับ..มิฉนั้นหน่วยงานอาจต้องเสียคนดีดีไปโดยมิได้ตั้งใจก็เป็นได้ พอได้คนใหม่มาทำงานแทน เจ้านายหลายๆคนจึงพบว่าเออ..ทำงานอย่างไร ? สู้คนเก่าไม่ได้เลยแม้แต่น้อย..ทีนี้คงกลับมาคิดถึงภาษิตที่ว่า..ของที่หลุดลอยไปแล้วมักมีคุณค่าเสมอ..สายไปแล้วสิน๊ะพอถึงตอนนั้น..แต่ยังไม่สายถ้าใครยังอยากได้รางวัลในครั้งต่อไป..เริ่มขยันกันตั้งแต่ต้นปีเลยน๊ะ..สู้ - สู้..

ขอบคุณทุกท่านคะ เคยคิดเหมือนกันคะว่าองค์กรควรจะทำอย่างไรจึงจะรักษาคนดี ๆ ขยันและเก่งไว้ได้ให้มากที่สุด 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท