My After Learning Review 13

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สืบเนื่องจากการสอน KM นิสิต ป.ตรี ดัง "Link"  จึงเกิด My After Learning Review 13 ดังนี้

ก่อนที่จะเรียนในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการความรู้

      ก่อนที่จะเรียนมีความคาดหวังว่าจะได้ทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการความรู้ ว่าควรปฏิบัติอย่างไร เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุด

       เมื่อเรียนแล้วพบว่าได้อะไรมากกว่าที่คิด เพราะได้แนวคิดว่า ก่อนที่เราจะบริหารจัดการเรื่องอื่นนั้น เราต้องรู้จักบริหารจัดการตัวเองให้ดีก่อน โดยได้แนวทางในการจัดการดังนี้

  • ในการที่เราจะทำอะไรซักอย่างนั้นเราต้องทำอย่างมีความสุข ทำอย่างมีความหวัง และมองไปข้างหน้า มองให้กว้างถึงอนาคต และทำโดยปราศจากความกลัว
  • เราต้องรู้จักสังเกตถึงสถานการณ์รอบข้างอยู่เสมอ เพราะทุกสถานการณ์จะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจึงต้องเตรียมพร้อมรับกับปัญหาทุกเรื่องอยู่เสมอ
  • ไม่ยึดติดกับยศ ตำแหน่งหน้าที่การงาน ต้องคิดเสมอว่าอาจมีปัญหาเกิดขึ้นกับเราในวันหนึ่งก็ได้ เพราะทุกวันนี้หลาย ๆ อย่างเหมือนอยู่ด้วยการแข่งขัน
  • เมื่อวันหนึ่งถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น เราจงอย่าท้อถอย ให้พยายามเปลี่ยนแปลงตนเองให้เร็วที่สุด เราสามารถเกิดความกลัวได้ แต่อย่าให้ความกลัวมาครอบงำเราให้มากเกินไปจงให้ความกลัวเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เรากล้าที่จะทำ กล้าที่เปลี่ยนแปลงตนเองไปทำในสิ่งใหม่ ๆ ทำในสิ่งที่ดีกว่าเดิม เพื่อที่เราจะได้พบสิ่งที่ดีกว่าปัจจุบันในอนาคต
  • ถ้าอะไรที่เราทำอยู่เดิม แล้วมองไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์ ก็น่าจะทิ้งไปหาสิ่งใหม่ ๆ ที่ดูว่าทำแล้วจะมีประโยชน์กว่า เพื่อที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้น และอยู่อย่างมีความหวัง แล้วความสุขก็จะตามมาในอนาคต

                                                                       ธิดารัตน์  เทพจันทร์        

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

51602

เขียน

24 Sep 2006 @ 15:43
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:58
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก