ชนกกกรรม กรรมที่ทำหน้าที่ชักนำให้เกิดการปฏิสนธิ (2) ฝ่ายกุศล

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดูกรท่านเทพบุตร! ท่านมาจากเทวโลกด้วยอานุภาพเป็นอันมาก อาตมาอยากทราบว่า ในชาติก่อนเมื่อยังเป็นมนุษย์ ท่านประกอบด้วยกองการกุศลใด จึงได้รุ่งเรืองไปด้วยอานุภาพเห็นปานนี้

    บุรพกรรมของเทพบุตร

    สมัยหนึ่งในเพลามัชฌิมยามเที่ยงคืน เทพบุตรสุดโศภาขี่หลังกุญชรทิพย์พร้อมด้วยเทพบริวาร ออกจากทิพย์วิมานดาวดึงสเทวโลก เหาะเลื่อนลอยมาสู่สำนักพระเวฬุวนาราม เข้าถวายนมัสการใต้เบื้องฝ่าพระบาทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนั่งสมควรอยู่ข้างหนึ่ง

    ขณะนั้น องค์อรหันต์พระวังคีสเถรเจ้า นั่งอยู่ในสำนักแห่งพระพุทธเจ้า ครั้นแลเห็นเทพบุตรผู้รุ่งเรืองด้วยอานุภาพมากมาย ปรารถนาจะทราบบุรพกรรมของเทพบุตร จึงทูลขอพระบรมพุทธานุญาตต่อพระบรมศาสดา เมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้ว จึงถามเทพบุตรว่า "ดูกรท่านเทพบุตร! ท่านมาจากเทวโลกด้วยอานุภาพเป็นอันมาก อาตมาอยากทราบว่า ในชาติก่อนเมื่อยังเป็นมนุษย์ ท่านประกอบด้วยกองการกุศลใด จึงได้รุ่งเรืองไปด้วยอานุภาพเห็นปานนี้"

    เทพบุตรจึงประนมหัตถ์ถวายนมัสการพระวังคีสเถรเจ้า แล้วมีเทพยวาทีวิสัชนาว่า "ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ! เมื่อโยมเป็นมนุษย์นั้น โยมเป็นอุบาสกสาวกแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า มีเคหะสถานอยู่ในกรุงราชคฤห์นี้เอง นับตั้งแต่โยมได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนา ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกแล้ว โยมก็งดเว้นจากบาปเหล่านี้ คือ

การฆ่าสัตว์

การลักทรัพย์

กามมิจฉาจาร

เจรจามุสาวาท

เสพสุราเมรัย เครื่องดองของเมา

     นอกจากนี้ โยมยังมีจิตเลื่อมใส ได้ถวายข้าวและน้ำให้เป็นทานโดยคารวะ เมื่อถึงวาระอุโบสถศีล โยมก็อุตส่าห์สมาทานองค์อุโบสถ ๘ ประการ เมื่อโยมแตกกายทำลายขันธ์จากมนุษย์โลกนี้แล้ว จึงได้เกิดเป็นเทพบุตร ณ ดาวดึงส์แดนสุขาวดี มีทิพยสมบัติดังที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นอยู่นี้แล เจ้าข้า"

     ...ใครอยากขึ้นสวรรค์ ขอให้พยายามรักษาศีล 5  ให้ดี ....

อันสตรีไม่มีศีล ก็สิ้นสวย

บุรุษด้วยไม่มีศีล ก็สิ้นศรี

.....มีเคล็ดลับมาบอก ก่อนนอนให้สมาทานศีล 5 แล้วก็เข้านอน พอตื่นนอนถึงศีลจะขาดบ้างก็ไม่เป็นไร (แต่อย่าให้บ่อย) พอค่ำก่อนนอนก็สมาทานศีลใหม่ ทำอย่างนี้ก็รักษาศีลได้ทุกวันครับ..

.....ศีลทำให้เราเป็นมนุษย์ (ไม่ใช่คนที่แปลว่าทำให้ขุ่น) ถ้าปราศจากศีลเราก็คือสัตว์เดรัจฉาน (แปลว่าไปทางข้าง หรือเคลื่อนที่ขนานกับพื้นโลก) ในร่างคนนี่เองครับ.......

     จบชนกกรรม กรรมที่ชักนำให้เกิด ฝ่ายกุศลแต่เพียงเท่านี้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏแห่งกรรม Law of karmaความเห็น (10)

pee
IP: xxx.10.155.176
เขียนเมื่อ 

หากมีข้อมูลดีๆ อย่าลืมส่งให้กันบ้างนะ

Disakul
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

สัพทานัง ธรรมทานัง ชินาติ   การให้ทานธรรมชนะการให้ทั้งปวง ขอให้มึความสุขความเจริญครับ

เขียนเมื่อ 
  • มีคนมาให้กำลังใจ..ตั้งนานมาแล้ว ไม่ได้แวะมาดู..
  • อย่างนี้ต้องเขียนต่อแล้วครับ
พิมนศิลป์ ทัพนันตกุล
IP: xxx.172.177.219
เขียนเมื่อ 
ดีมากครับ ขออนุโมทนา ด้วยความเคารพ
เขียนเมื่อ 
  • จวนจะเขียนต่ออีกแล้วครับ รออีกสักนิดหนึ่ง
นววิธ
IP: xxx.131.217.33
เขียนเมื่อ 

สาธุ สาธุ สาธุ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณนววิธ

  • ยังไม่ได้เขียนต่อสักที
ธิดาพร
IP: xxx.157.138.37
เขียนเมื่อ 

ก็คือการรักษาศีล 5 ของเรานี้เอง

เขียนต่อเลยค่ะ อ.Beeman

อยากทราบกรรมอื่นๆอีกคะ

เขียนเมื่อ 
  • ไม่ได้ Update มานาน
  • หากมีคนมาให้กำลังใจอย่างนี้
  • ตอนปิดเทอมต้องหาเวลามาเขียนต่อแล้ว..อิอิ