ช่วงเย็นวันนี้ได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์รัตนา สอนขำ คนบ้านเดียวกัน (จังหวัดนครนายก) เธอทำงานอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ พบกันแถวหอพักเลยคุยกัน เธอกำลังจะไปทำงานที่คณะ (ในวันหยุด) ทีแรกคุยกันเรื่องผึ้ง แล้วเมื่อเธอทราบว่าผมมีความรู้เรื่องแมลงอยู่บ้างเลยสนใจถามเรื่องแมลง เพราะว่าจะเอาความรู้เกี่ยวกับแมลงไปใช้งานทางวิศวฯ คือ งานทางวิศวะ มีเรื่องเครื่องจักรกลการเกษตรอยู่ด้วย คราวนี้ Concept ในการออกแบบเครื่องมืออย่างหนึ่งคือ การเลียนแบบธรรมชาติ สิ่งที่เธอต้องการในการเลียนแบบธรรมชาติ คือ ตัวอย่างของแมลงที่มีขาขุด ถ้าเราทราบลักษณะของขาขุดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด และทราบวิธีการทำงานของมันที่ถูกต้องเราก็จะสามารถออกแบบเครื่องมือได้.....ครับท่าน.....อันนี้เป็นขุมความรู้หรือเปล่าท่านผู้รู้ช่วยบอกด้วยครับ...