ปฏิทินปีใหม่ ๒๕๕๖ “พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย”                                   ปฏิทินประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ชุด “พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย”  ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ได้อัญเชิญภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ มาจัดพิมพ์เผยแพร่ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้                         


       ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ ตั้งจิตปณิธาน และขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่าน มาร่วมกันดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอย่างต่อเนื่อง ตราบจนกว่าชีวิตจะหาไม่ โดยน้อมนำ "หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" มาเป็นแนวทาง ดังนี้ :

 


 ๑.   ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ

 ๒.   ระเบิดจากภายใน

 ๓.   แก้ปัญหาที่จุดเล็ก

 ๔.   ทำตามลำดับขั้น

 ๕.   ภูมิสังคม

 ๖.   องค์รวม

 ๗.  ไม่ติดตำรา

 ๘.   ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

 ๙.   การมีส่วนร่วม

 ๑๐. ประโยชน์ส่วนรวม

 ๑๑. บริการรวมที่จุดเดียว

 ๑๒. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

 ๑๓. ใช้ธรรมปราบอธรรม

 ๑๔. ปลูกป่าในใจคน

 ๑๕. ขาดทุนคือกำไร

 ๑๖. การพึ่งตน

 ๑๗. พออยู่พอกิน

 ๑๘. เศรษฐกิจพอเพียง

 ๑๙. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน

 ๒๐. ทำงานอย่างมีความสุข

 ๒๑. ความเพียร : พระมหาชนก

 ๒๒. รู้รัก สามัคคี

..........................................................................................................................................................................

๑. ภาพจากสายบริหารงานสื่อสารองค์กร SCB

๒. "หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" รวมรวมโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.)ความเห็น (22)

-สวัสดีครับป้าใหญ่..

-ปฏิทินนี้"อัญเชิญภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ มาจัดพิมพ์เผยแพร่ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย"

-ขอบคุณครับ


ทั้งสวยและทรงคุณค่ามากเลยนะค่ะ

ภาพพระองค์สวยมากๆๆเลยครับ  ชอบข้อเหล่านี้เป็นพิเศษเลยครับ

        ๗.  ไม่ติดตำรา

        ๘.   ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

        ๙.   การมีส่วนร่วม

        ๑๐. ประโยชน์ส่วนรวม

ทรงเป็นปราชญ์อย่างแท้จริงค่ะ

ขอบคุณสำหรับหลักการทรงงานที่นำมาเผยแพร่ค่ะ

โอ้ ยังไม่ได้ขอที่ธนาคารเลยครับ ;)

ทุกข้อคือแนวทางสำคัญในการดำเนินชีวิตที่ทุกคนควรมีนะครับ...สวยมากครับพี่ใหญ่....

เป็นลูกค้าเหนียวแน่นของ SCB ตั้งแต่จบทำงาน

ปีนี้ยังไม่ได้ไปแวะธนาคาร และยังไม่มีพนักงานนำปฏิทินมาให้เลย ต้องรีบไปขอแล้วค่ะ จะทันมั้ยเอ่ย

ขอบคุณพี่ใหญ่ค่ะ

น้อมนำหลักการทรงงานของในหลวง นี้ไว้ใส่ใจ  :)

สวัสดีค่ะ

            ชอบข้อนี้ค่ะ 

          ๑.   ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ

        ๒.   ระเบิดจากภายใน

        ๓.   แก้ปัญหาที่จุดเล็ก

        ๔.   ทำตามลำดับขั้น

                            ขอบคุณค่ะ

น้องดร.ธวัชชัย../น้องดร.ขจิต../น้องWasawat../น้องหมอภูสุภา../หลานเพชรน้ำหนึ่ง../น้องหยั่งราก ฝากใบ../น้องหมออนามัยทิมดาบ../น้องDr.Ple../น้องณัฐรดา../น้องKRUDALA../น้องกอหญ้า../น้องTawandin../น้องคุณแจ๋ว../น้องเมืองน่ารัก

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากที่มอบกำลังใจแก่การจัดทำปฏิทิน "พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย" ค่ะ

* องค์พ่อหลวงทรง " ทำให้ดู..อยู่ให้เห็น "..นับเป็นต้นแบบของการดำรงชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะพี่ใหญ่ ที่นำเรื่องที่เป็นมงคลแก่ชีวิตมาแบ่งปัน

น้องขอน้อมนำ "หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ๕.ภูมิสังคม  ๖.องค์รวม ๙.การมีส่วนร่วม ๑๐. ประโยชน์ส่วนรวม ๑๒.ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ๑๓.ใช้ธรรมปราบอธรรม ๑๔.ปลูกป่าในใจคน ๑๖.การพึ่งตน ๑๗.พออยู่พอกิน ๑๘.เศรษฐกิจพอเพียง ๑๙. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน ๒๐.ทำงานอย่างมีความสุข ๒๑. ความเพียร และ ๒๒. รู้รัก สามัคคี ค่ะ


น้องผศ.วิไล../น้องผอ.ชยันต์../น้อง Tum

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่การจัดทำปฏิทินเทิดพระเกียรตินี้ค่ะ

* หลักการทรงงานในพระองค์ท่าน คือรากฐานที่มั่นคงของการดำรงชีวิต ในทุกสถานะการณ์แห่งความผันแปรรอบตัวเราค่ะ

 ขออนุญาตนำไปใช้ด้วยนะคะท่าน

ท่านทรงเหนื่อย ทรงทำ เพื่อเราเรื่อยมา
ถึงเวลา ทำให้ท่าน สุขใจ..

พระองค์ทรงให้สติชาวไทย ด้วยคำว่า "พอเพียง"
และทรง "ทำให้ดู..อยู่ให้เห็น" เป็นต้นแบบของการดำรงชีวิตเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน

ขอบคุณ SCB ที่น้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเผยแผ่.. 
เพื่อให้พวกเราได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท...ครับ

ตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ผมได้ติดตามบันทึกกิจกรรมของ SCB จากคุณครูพี่ใหญ่
อยากบอกว่า ผมรู้สึกดีดี..ถึงดีมาก กับ SCB เพราะ SCB สร้างสรรค์กิจกรรมดีดี มีคุณค่า.. 
พร้อมทั้งร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมชาติแวดล้อม เสมอมา

ขอบคุณ SCB ขอบพระคุณคุณครูพี่ใหญ่Ico48 ครับผม

 

 


 

การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นระบวนการสำคัญมากมายต่อการตัดสินใจขับเคลื่อนเรื่องนั้นๆ ...

ขอบพระคุณครับ

น้องTuknarak../น้องอ.นุ../น้องแผ่นดิน../น้องMr.Sukapap

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่การจัดทำปฏิทินเฉลิมพระเกียรตินี้ค่ะ

* ประเทศไทยโชคดีที่มีองค์พ่อหลวงของปวงชน..ไม่ทรงเป็นเพียงกษัตริย์ตามขัตติยราชประเพณี หากแต่ทรงเป็นเสาหลักอันมั่นคงของแผ่นดิน..การช่วยกันเผยแพร่ และขยายผลหลักการทรงงานในพระองค์ท่าน เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติร่วมกันอย่างกว้างขวางทั่วทุกภูมิภาค ย่อมก่อให้เกิดพลังคุณธรรมอันยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องค่ะ..

น้องEGA../น้องกล้วยไข่../น้องอุ๋มอิ๋ม เสนา../น้องสุดปลายฝัน

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่การจัดทำปฏิทินเฉลิมพระเกียรตินี้ค่ะ

* ในงานตลาดนัดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาประจำปีนี้ต่อเนื่องกันมา ได้มีเยาวชนคนดี คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนพอเพียง และกศน. เป็นจำนวนกว่าสองพันแห่ง จากทุกภูมิภาค ยด้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเข้มข้น เป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง..สะท้อนถึงการปลูกจิตสำนึกสู่การปฏิบัติในวิถีขององค์พ่อหลวงอย่างกว้างขวางค่ะ

สวัสดีค่ะคุณพี่ใหญ่

ขอบคุณแนวทางการดำเนินชีวิตตามรอยพระบาทค่ะ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ทำได้แค่สี่ข้อค่ะพี่ใหญ่

น้องปริม../น้องkunrapee../น้องโอ๋

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่การจัดทำปฏิทินเฉลิมพระเกียรติ์นี้ค่ะ

* ทุกหลักของการทรงงานในพระองค์ท่าน คลอบคลุมวิถีปฏิบัติที่ก่อประโยชน์สุขในชีวิต ทั้งในเชิงปัจเจกและองค์รวมค่ะ

น้อง ธวัชชัย

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่การจัดทำปฏิทินเทิดพระเกียรตินี้ค่ะ

* ร่วมด้วยช่วยกันขยายผลของพระราชจริยาวัตรสู่การเรียนรู้ ให้กว้างไกล เพื่อเป็นหลักชัยของแผ่นดินนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท