ผู้เขียนทำงานวิจัยและเขียนบทความไว้ จึงนำมา link เผื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจนะครับ อยากบอกว่าทำนานแล้ว ตั้งแต่สมัยเป็นคุณครูมัธยมศึกษา ลองมาดูนะครับ        

  1. http://www.onec.go.th/news46/pr/n_pr/n_mr2.htm        

   งานวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติด(ลำดับที่ 4) 

 2.http://www.thaiedresearch.org/result/info2.php?id=4468        

      งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ  

 3. http://www.thaiedresearch.org/result/info2.php?id=4469                

 งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ  

 4. http://www.thaiedresearch.org/result/info2.php?id=4470                   

  งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ 

  5. http://www.kan2.go.th/web/khajon_01.pdf.   

  บทความ 

6. http://www.dmh.go.th/Abstract/details.asp?id=56       

 บทความกรมสุขภาพจิต 

 

 

 

       หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างนะครับ อยากได้ความคิดเห็นย้อนกลับ ดีใจที่ได้เขียนป้าย R2R เล็งไว้นานแล้ว อยากเขียนบ้างนะครับ

 

Scrapbooking

    

  

   ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้โอกาสครับผม