ผู้เขียนทำงานวิจัยและเขียนบทความไว้ จึงนำมา link เผื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจนะครับ อยากบอกว่าทำนานแล้ว ตั้งแต่สมัยเป็นคุณครูมัธยมศึกษา ลองมาดูนะครับ        

  1.   http://www.onec.go.th/news46/pr/n_pr/n_mr2.htm            

   งานวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติด(ลำดับที่ 4)  

 2 . http://www.thaiedresearch.org/result/info2.php?id=4468         

       งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ    

 3. http://www.thaiedresearch.org/result/info2.php?id=4469                

  งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ    

  4. http://www.thaiedresearch.org/result/info2.php?id=4470                     

  งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ 

    5. http://www.kan2.go.th/web/khajon_01.pdf.     

   บทความ  

6. http://www.dmh.go.th/Abstract/details.asp?id=56         

  บทความกรมสุขภาพจิต  

 

 

 

       หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างนะครับ อยากได้ความคิดเห็นย้อนกลับ ดีใจที่ได้เขียนป้าย R2R เล็งไว้นานแล้ว อยากเขียนบ้างนะครับ

 

Scrapbooking

    

  

   ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้โอกาสครับผม