คิดว่าคงประชาสัมพันธ์ไม่ดีนะเนื่ย ไม่มีใครเข้ามาดูเลย