วิเคราะห์การเตรียมงาน มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3

beeman 吴联乐
คนที่สคส.เชิญมา เป็นผู้แทนหน่วยงาน/กลุ่มคน ที่ทำ KM ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าชื่นชม (Best Practice) เชิญมาเพื่อให้มา ลปรร. ประสบการณ์ & ผลของการทำ KM.

   เมื่อเช้าผมได้รับโทรศัพท์จากท่านอาจารย์ JJ เรื่องการเตรียมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 ในส่วนของชุมชนคุณอำนวยแห่งชาติ...

   เพื่อสื่อให้ท่านอื่นๆ ทราบด้วย รวมทั้งผมก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้น จึงขอใช้เวทีเสมือนนี้เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านทั้งหลายครับ

  เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่างาน "มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3" จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2549 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา แต่เพื่อให้เนื้องานออกมาค่อนข้างดี การเตรียมงานครั้งนี้จึงใช้เวลาเตรียมงานไม่น้อยกว่า 3 เดือนครับ

  ก่อนอื่นผมอยากจะนำภาพโปสเตอร์การโฆษณางานมาให้ชมกันก่อนนะครับ

โปสเตอร์
ภาพ Poster ของการจัดงาน "มหกรรม
การจัดการความรู้แห่งชาติ" ครั้งที่ 3

  

   Theme ใหญ่ของงานคือ " ขับเคลื่อนเครือข่าย KM ประเทศไทย" งานนี้ถือได้ว่าเป็นการจัดงานประจำปีของ สคส. เลยครับ ครั้งนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณในการจัดเฉียดๆ 8 ล้านบาท แต่จะเก็บค่าลงทะเบียนได้ประมาณ 4-5 ล้านบาท โดยตั้งเป้าผู้ร่วมงานประมาณ 2,000 คน เป็นแขกรับเชิญประมาณ 450 คน เหลือคนลงทะเบียนจริงประมาณ 1,550 คน (...๐ งบประมาณในการจัด)

  คนที่สคส.เชิญมา เป็นผู้แทนหน่วยงาน/กลุ่มคน  ที่ทำ KM  ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าชื่นชม  (Best Practice)  เชิญมาเพื่อให้มา ลปรร. ประสบการณ์ & ผลของการทำ KM...ให้คนอื่นๆ ได้เรียนรู้ เป็น Knowledge Sharing ครับ...(...๑ บุคคลที่สคส.เชิญ)

   ลักษณะของงาน จะเป็น "บุฟเฟ่ต์ KM" มีเมนู (ความรู้) อาหารให้เลือก มากกว่า 15 รายการ คือ ในแต่ละวันจะมีห้องให้เลือกเข้าไปนั่ง 15 ห้อง และรายการในห้องแต่ละวันอาจซ้ำกันหรือเปลี่ยนไปก็ได้ (..๒ ลักษณะการจัดงาน)

   ในงาน ทุกท่านจะได้รับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "KM ในบริบท..แห่งความเป็นไท"  โดยท่าน ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ...

   หากเราจะมาดู กลุ่มรายการอาหารความรู้ (Knowledge Food..ผมเรียกเอง ซึ่งจะต้องใช้ Brain..ย่อยหรือ digest) แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ได้ดังนี้ (เท่าที่มีข้อมูลอยู่ในมือ)

 1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (KM Experience Sharing)
  - เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) (ห้อง 215 จุได้ 80 ท่าน วันที่ 1 ธันวาคม เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป)
  - เครือข่ายจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
  - เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
  - ชุมชนคุณอำนวย (KFCop) (ห้อง 219 จุได้ 80 ท่าน วันที่ 2 ธันวาคม เวลา 9.15 น. เป็นต้นไป)
  - จัดการความรู้สู่การพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร
  - เคลื่อนทัพจัดการความรู้กรมอนามัย
  - เครือข่ายสร้างสุข เยาวชนสร้างสรรค์
  - เครือข่ายการจัดการความรู้ กศน.
  - เครือข่าย KM ในโรงเรียน
  - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าม CoPs
 2.  สื่อสารสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration-based Communication)
  - หัวข้อ "ไหลลื่นไปกับคลื่นความรู้" อ.ประพนธ์ ผาสุขยืด (11.00-12.30 น. ห้อง 203 รับได้ 700 ท่าน วันที่ 1 ธ.ค.49)
  - หัวข้อ "เมื่อคุณธรรม...นำการศึกษา" ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 9.15 -10.15 น. ห้อง 203 รับได้ 700 ท่าน วันที่ 2 ธ.ค.49)
 3. ได้ทดลองปฎิบัติจริง (KM workshop) :
  - ฝึกคุณอำนวยและวางแผนการจัดการความรู้ในองค์กร (ผู้เข้าร่วมต้องอยู่ทั้ง 2 วัน ห้อง 501 จุได้ 500 ท่าน)
  - การเป็นคุณอำนวย "ภาคการศึกษา"
  - การเป็นคุณอำนวยและคุณบันทึกในชุมชน
  - คุณกิจกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
  - เชืยวชาญการใช้ Weblog : gotoknow.org
 4. ประเด็นปิ๊ง...สู่ลานเสวนา (Talk Show/Live interview) :
  - กว่าจะมีวันนี้ของ "คุณเอื้อ"
  - KM กับการสร้างสุขภาวะ
 5. KM Tour พาเที่ยว KM = ชมเรื่องราวและลปรร.กับนักปฏิบัติ KM กว่า 40 แห่ง แบ่งเป็น 3 โซน
 • โซน 1 : KM Network
  - KM ภาคราชการ
  - KM ภาคการศึกษา
  - KM ภาคประชาสังคม
               ฯลฯ
 • โซน 2 : KM Inside (รวมเรื่องราว KM ที่เนียนอยู่ในเนื้องาน)
  - KM ภาคราชการ
  - KM ภาคเอกชน
  - KM เพื่อบริการสุขภาพ
  - KM สร้างเครือข่ายชุมชนเป็นสุข
  - KM ที่เชื่อมร้อยการศึกษากับชุมชน
              ฯลฯ
 • โซน 3 : KM Community (รวมเรื่องราว KM ในพื้นที่)
  - ชุมชนจัดการตนเอง
  - อปท.กับการจัดการความรู้เพื่อชุมชน
  - องค์กรการจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชน
                      ฯลฯ

....(หมายเหตุ ส่วนที่ 5 นี้ เป็นการแสดงนิทรรศการ ที่มีผู้เฝ้าบอร์ด)..

***************************************

   พื้นที่จัดงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ในส่วนที่เป็นห้อง และ ส่วนที่เป็นลานเดินชมนิทรรศการ

   ส่วนที่เป็นห้องแบ่งเป็น

 1. ห้องที่บรรจุคน 500-700 คน (Grand Hall)
 2. ห้องที่บรรจุคน 80-200 คน (Medium Room)

   รายละเอียด (ของแต่ละห้อง โดยสังเขป)

ที่

ห้อง (ความจุ)

กิจกรรม

1.

GH 201 (500)

workshop ฝึกคุณอำนวย (คุณไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ)

2.

GH 202 (500)

เครือข่ายสุขภาพชุมชน
---------(ไม่มีข้อมูล)

3.

GH 203 (700)

การบรรยาย 1. ดร.ประพนธ์
            2. ดร.อาจอง

4.

MR 211 (100)

- เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์
- เ ครือข่าย KM กศน.

5.

MR 212 (100)

- KM ภาคการศึกษา (สพฐ)
- นวัตกรรมการเรียนรู้

6.

MR 213 (100)

- เครือข่ายม.ราชภัฏฯ
- เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ

7.

MR 214 (100)

- การฝึกเป็นคุณอำนวยและคุณบันทึกในชุมชน

8.

MR 215 (100)

- UKM
- คุณอำนวยภาคการศึกษา-สกศ.

9.

MR 216 (100)

- คุณกิจและการเรียนรู้

10.

MR 217 (150)

- หลุมดำ KM

11.

MR 218 (80

ไม่มีข้อมูล

12.

MR 219 (80)

- ปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย)
- KFCop

13.

MR 220 (80)

- มูลนิธิข้าวขวัญ

14.

MR 221 (80)

- มูลนิธิข้าวขวัญ

15.

MR 222 (100)

- blog gotoknow.org

16. 

MR 223 (100)

- เคลื่อนทัพจัดการความรู้กรมอนามัย

17.

MR 224 (200)

- กรมสุขภาพจิต

18.

MR 225 (100)

- กรมส่งเสริมการเกษตร

     

(หมายเหตุ

 • ห้องที่มี 1 หัวข้อ คือ หัวข้อเดียว 2 วัน
 • ห้องที่มี 2 หัวข้อ คือ หัวข้อละวัน
 •  พื้นที่ ที่เหลือ จัดแสดงเกี่ยวกับนิทรรศการ "การจัดการความรู้"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beeman

คำสำคัญ (Tags)#วิเคราะห์#งบประมาณ#session#kmforum3#บุคคลที่เชิญ#ลักษณะของงาน

หมายเลขบันทึก: 51098, เขียน: 21 Sep 2006 @ 10:45 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
 • อ่านบันทึกนี้ของอาจารย์แล้ว ทำให้มองเห็นภาพของงานจัดการมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 ได้ชัดเจนดีครับ

 

เห็นภาพค่ะแล้วก็ร้องโอ้โห เพราะความรู้แบบ live คงเดินกันเต็ม Bitec ไปหมดค่ะ อย่างไรก็อย่าลืมห้องบล็อกนะค่ะ :)
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณ คุณบอย และท่านอาจารย์จันทวรรณ ที่เข้ามาเยี่ยมครับ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณหลาย ๆ เด้อ....เห็นภาพชัดขึ้นมากครับ
 • แล้วพบกันครับ ห้องไหนยังไม่รู้....อิอิ
เขียนเมื่อ 
 • แวะมาขอไปดูภาพที่ชัดเจนครับผม
 • ขอบคุณครับ